Behandeling longkanker

Als we weten wat er precies met u aan de hand is, gaan we op zoek naar de meest optimale behandeling voor u. Wekelijks komt een team van specialisten uit het Diakonessenhuis en het UMCU bij elkaar om de ziekten van patiënten te bespreken. Ook tijdens uw behandeling werken deze specialisten samen.

Verschillende behandelingen longkanker

Er zijn verschillende behandelingen bij longkanker. Welke behandeling u krijgt, hangt af van het stadium waarin uw ziekte zich bevindt. Een behandeling kan bestaan uit:

  • Een operatie
  • Chemotherapie
  • Immunotherapie
  • Radiotherapie: ook wel bestraling
  • Soms een combinatie van de hierboven genoemde behandelingen

Wij bespreken uitgebreid met u hoe we u gaan behandelen. Zo weet u wat u kunt verwachten. De meeste behandelingen kunnen binnen twee weken starten. Natuurlijk kunt u voor de behandeling ook al uw vragen aan ons stellen en is er ruimte voor uw zorgen en verdriet.

Operaties

Operaties worden uitgevoerd door de longchirurg. Sinds enige jaren proberen wij zoveel mogelijk de nieuwste operatietechniek toe te passen: VATS. VATS staat voor Video Assisted Thoracic Surgery. Bij deze operatie wordt gebruikgemaakt van een kijkoperatietechniek. Het voordeel van deze techniek is dat u sneller herstelt na de ingreep. U wordt dan verpleegd op de longafdeling en zowel longarts als chirurg zorgen ervoor dat u weer snel herstelt van deze ingreep.

De behandelingen worden gegeven en gecoördineerd door Marcel van Rens en Femke van der Meer. Zij zijn longartsen met aandachtsgebied longoncologie. Zij worden ondersteund door de verpleegkundig specialisten oncologie Marjon Geerts en Elly Kulk.

Als een behandeling in ons ziekenhuis niet mogelijk is, verwijzen wij u door naar een expertisecentrum zoals het Antoni van Leeuwenziekenhuis of het UMC Utrecht.

Na uw behandeling

Als alle medische behandelingen afgerond zijn, blijft u nog lang onder controle. Bij iedere controle kijken we of de kanker niet terug is. Maar we kijken ook of u problemen heeft door de behandeling.