Behandeling van een skiduim

Afhankelijk van de ernst van uw skiduim raden wij een behandeling in gips of een operatieve behandeling aan.

Behandeling van een skiduim met (gips)spalk

U heeft geen operatie nodig als uw gewrichtsband verrekt is of voor een deel is ingescheurd. U krijgt dan een (gips)spalk voor uw hand en duimbasis. De spalk buigt uw duimgewricht iets naar binnen om spanning op de beschadigde gewrichtsband te voorkomen. Het bovenste duimgewricht laten we vrij. U krijgt gips voor vier weken. Daarna krijgt u een afneembare spalk.

Operatieve behandeling van een skiduim

We opereren u als de gewrichtsband volledig is gescheurd en het duimgewricht daardoor instabiel is geworden. De losgescheurde band zetten we opnieuw vast aan uw bot. De operatie vindt plaats in de dagbehandeling onder verdoving van uw arm of soms onder algehele narcose. Na de operatie krijgt u voor vier weken gips, zodat de herstelde band goed kan vastgroeien. Hierna krijgt u een afneembare brace en start u met handtherapie. Daarmee kunt u het gebruik van de spalk afbouwen en de belasting van uw duim op een veilige manier opbouwen.

Meer weten over de skiduim?

De skiduim is een aandoening die veel voorkomt. Bij ongeveer 10% van alle skiongelukken gaat het om een skiduim, vandaar de naam. 

Hand- en polscentrum

Onze handchirurgen zijn Europees gecertificeerd en werken volgens de laatste inzichten. Zij werken intensief samen met andere specialisten in het Diakonessenhuis om mensen met hand- of polsaandoeningen de beste zorg te bieden.

Gipsmeester behandelt patiënt in het Hand- en polscentrum van het Diakonessenhuis