Behandelingen COPD

COPD is een chronische ziekte. Dit betekent dat de ziekte blijvend is. Met behandelingen willen we voorkomen dat uw ziekte verder achteruitgaat. We willen hiermee ook uw klachten minder maken. Er zijn behandelingen waarbij u geen medicijnen krijgt (niet medicamenteus) en behandelingen waarbij u wel medicijnen krijgt (medicamenteus).

Niet medicamenteuze behandelingen

Niet medicamenteuze behandelingen zijn bij COPD minstens zo belangrijk als uw medicijnen. Veel van deze behandelingen gelden voor iedereen met COPD. Sommige behandelingen werken alleen bij bepaalde patiënten. Bij de niet medicamenteuze behandelingen maken we vaak gebruik van andere experts.

Medicamenteuze behandelingen

Er zijn veel medicijnen voor COPD. De medicijnen zorgen er niet voor dat uw COPD verdwijnt. Ze zijn bedoeld om:

  • Uw klachten te verminderen
  • Longaanvallen te voorkomen
  • De ziekte af te remmen

Behandelingen bij specifieke vormen van COPD

Gelukkig komen er steeds meer behandelingen voor COPD. Maar sommige behandelingen zijn alleen zinvol als uw COPD bepaalde kenmerken heeft, of als uw COPD heel ernstig is. In die gevallen kunt u bijvoorbeeld ventieltjes in uw longen of nachtelijke thuisbeademing krijgen. Spreek hierover met uw longarts.

Sommige patiënten met ernstig COPD komen in aanmerking voor longtransplantatie. Uw arts kan u vertellen of u hiervoor in aanmerking komt.

Meer informatie over COPD

COPD is een longzieke waarbij uw longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen COPD.