Behandelkamer 5 en 6

U wordt binnenkort voor een operatie of onderzoek opgenomen in het Diakonessenhuis locatie Zeist. De opname vindt plaats op de afdeling ZA3 (route 37). Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de operatie of het onderzoek. U leest hier meer over de gang van zake rond uw opname.

Meer informatie vindt u in de folder.