Blokkade van het ganglion sphenopalatinum

Een ganglion is een zenuwknoop waar veel zenuwbanen tezamen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied. Het ganglion sphenopalatinum bevindt zich achter de neus en zorgt voor het gevoel in bepaalde delen van het gezicht. Als u lijdt aan bepaalde vormen van hoofd- en aangezichtspijn, kunt u in aanmerking komen voor een behandeling van deze zenuwknoop.

Tijdens de blokkade wordt het ganglion sphenopalatinum met een elektrisch stroompje behandeld. Doel van de behandeling is om de pijngeleiding vanuit het ganglion te verminderen.

Meer informatie vindt u in de folder.