Bone conduction device (BCD)

Uw KNO-arts heeft met u gesproken over de mogelijkheden van een in het bot verankerd hoortoestel. We noemen dit ook wel bone conduction device of BCD.

Meer informatie vindt u in de folder.