Drainage van pleuravocht

De beide longen en de borstwand worden omgeven door het long-en borstvlies (pleura). Door verschillende oorzaken kan er vocht in de ruimte tussen de long en de borstwand ontstaan. Om dit te verhelpen brengt de longarts via een kleine snee een dun slangetje (drain) tussen twee ribben door in de ruimte die tussen de long en de borstwand zit. Het vocht wordt vervolgens afgezogen.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.