Fysiotherapie bij een buik- en borstkasoperatie

Een buik- of borstkasoperatie beïnvloedt uw ademhaling. De pijn aan de wond, de narcose en de bedrust zorgen dat u oppervlakkiger gaat ademen. Ook hoesten is vaak pijnlijk. Het gevolg van zo’n oppervlakkige ademhaling is dat uw longen zich onvoldoende ontplooien en er kan zich meer slijm gaan ophopen. Met ademoefeningen leert u de longen zo goed mogelijk te gebruiken. Ook leert u hoe u met zo min mogelijk pijn eventueel slijm kunt kwijtraken.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.