Groepscursus: omgaan met een chronische ziekte

Als u chronisch ziek bent moet u uw manier van leven vaak aanpassen. U kunt zich hierdoor angstig, somber, verdrietig of boos voelen. In de groepscursus Omgaan met een chronische ziekte leert u hiermee om te gaan. U oefent hier nieuw gedrag.

Hoe ziet de cursus eruit?

De groepscursus is voor patiënten van het Diakonessenhuis met emotionele problemen door een chronische ziekte. Twee psychologen van het Diakonessenhuis geven de cursus. Cognitieve gedragstherapie is de basis van de groepscursus. Dat is een aanpak die veel psychologen gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt. De psycholoog kijkt hoe u over uw chronische ziekte denkt. U bespreekt wat de invloed van de ziekte is op uw dagelijkse leven.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten. Er zijn per groep maximaal negen cursisten. Deelname aan de cursus is voor u gratis. U betaalt alleen voor het cursusboek.

Wij organiseren de cursus 1 of 2 keer per jaar. Zodra de data van de volgende cursus bekend zijn, vermelden we dit hier.

Aanmelden groepscursus Omgaan met een chronische ziekte

Wilt u zich aanmelden voor de groepscursus Omgaan met een chronische ziekte? Geef dit dan aan bij uw behandelend specialist of psycholoog van het Diakonessenhuis. Voordat de cursus start, heeft u een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijkt  een psycholoog samen met u of de cursus geschikt voor u is.