Hygiënevoorschriften voor patiënten en bezoekers

Bij een opname of behandeling in een ziekenhuis heeft u een verhoogd risico op het krijgen van een infectie of het oplopen van een resistente bacterie. We proberen dit risico zo klein mogelijk te houden. We nemen daarvoor allerlei maatregelen. U leest hier wat u zelf, als patiënt of bezoeker, bij kunt dragen om dit risico te verkleinen.

Meer informatie vindt u in de folder.