Inleiden van de bevalling

Soms is het beter om een spontaan begin van de bevalling niet af te wachten. Bijvoorbeeld als zich tijdens de zwangerschap complicaties voordoen of als de bevalling te lang op zich laat wachten. Dan kunnen wij de bevalling inleiden. Bij het inleiden worden de vliezen kunstmatig gebroken en vervolgens worden de weeën met een medicijn (via een infuus) opgewekt. De meeste vrouwen bevallen dan dezelfde dag.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolders.