Kaakstandcorrecties

Afwijkingen in de stand van de kaak kunnen met behulp van een operatie gecorrigeerd worden. Daarmee willen we meer evenwicht in het gezicht creëren. Evenwicht tussen kaakgewrichten en kauwspieren enerzijds en boven- en onderkaak anderzijds. Daarmee krijgt u een harmonische gelaatsuitdrukking. Er zijn verschillende methoden van kaakcorrectie.

Meer informatie vindt u in de folder.