Keizersnede

Bij een keizersnede wordt uw baby via een snede in de buikwand ter wereld gebracht. U leest hier meer over de verschillende soorten keizersnede. In de folder vindt u meer informatie over de gang van zaken bij een keizersnede.

Soorten keizersnede

Een geplande keizersnede
Soms is al vóór de bevalling duidelijk dat te zijner tijd een keizersnede noodzakelijk zal zijn. Bijvoorbeeld als de placenta (moederkoek) voor de baarmoedermond ligt, de baby in stuit ligt, als een vleesboom de indaling van het kind verhindert, of als er complicaties zijn zoals een placenta die onvoldoende functioneert. In deze gevallen spreekt men van een geplande of primaire keizersnede.

Natuurlijke keizersnede (of Gentle sectio)
Als u een geplande keizersnede ondergaat, kunt u in het Diakonessenhuis kiezen voor de natuurlijke keizersnede. Dit wordt ook wel ‘gentle sectio’ genoemd. Omdat bij de keizersnede het kind door de gynaecoloog uit de buik wordt gehaald mis je als ouders enkele kennismakingsmomenten die je wel hebt bij een vaginale bevalling. Bij de gentle sectio besteden we daar meer aandacht aan en kunt u als u dat wilt meekijken op het moment dat uw kind wordt geboren, en komt uw kind na een korte controle door een arts op de operatiekamer meteen op de borst en blijft daar zo lang mogelijk, bij voorkeur gedurende de verdere operatie. De gentle sectio sluit goed aan bij onze visie van gezinsgerichte zorg waarbij ouders en kind centraal staan. De gynaecoloog en intakeverpleegkundige zullen u hierover vooraf informeren en uw keuze met u bespreken.

Moeder-geassisteerde keizersnede
Als u een geplande keizersnede ondergaat, kunt u in het Diakonessenhuis in overleg met de gynaecoloog kiezen voor de moeder-geassisteerde keizersnede. Bij de moeder-geassisteerde keizersnede kan de moeder de baby zelf aanpakken tijdens de operatie en direct op de borst leggen. Op deze manier is de moeder de eerste die de baby aanraakt en kan er meteen huid op huid contact plaatsvinden. Als het medisch verantwoord is, kijkt de kinderarts de baby na terwijl deze op de borst van de moeder ligt. De baby blijft op de borst liggen gedurende de verdere operatie. De moeder-geassisteerde keizersnede sluit goed aan bij onze visie van gezinsgerichte zorg waarbij ouders en kind centraal staan. De gynaecoloog en intakeverpleegkundige zullen u hierover vooraf informeren en uw keuze met u bespreken.

Lees hier een ervaring over de moeder-geassisteerde keizersnede

Een keizersnede tijdens de bevalling
Vaak wordt pas tijdens de bevalling duidelijk dat een keizersnede nodig is. Dit noemen we een secundaire sectio. De meest voorkomende redenen daarvoor zijn het niet vorderen van de bevalling en/of dreigend zuurstofgebrek van het kind.

In de folder leest u meer informatie over de keizersnede.