Korset

Een korset is een soort keurslijf dat uw rug omsluit.

Het is gemaakt van kunststof en wordt precies op maat gemaakt. Met het korset wordt uw rug voor een deel vastgezet. Meestal is het korset afneembaar. Als u een niet-afneembaar korset krijgt, overlegt de arts dit met u.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.