Longoperatie

De chirurg voert de longoperatie meestal uit via een VATS (video assisted thoracoscopic surgery)-methode. Dit is een kijkoperatie in de borstholte. Soms is deze methode niet mogelijk en wordt er een thoracotomie gedaan. Er wordt dan een grotere snede gemaakt aan de zijkant van de borstkas.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.