Opheffen van een darmstoma

Uw arts vertelt u welke techniek hij/zij bij u gaat toepassen. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Voor het terugleggen van de stoma zijn verschillende mogelijkheden:

  • de stoma wordt teruggelegd via de stomawond; 
  • de stoma wordt teruggelegd via een laparoscopische ingreep (een kijkoperatie); 
  • de stoma wordt teruggelegd via een klassieke operatie (de buik wordt opgemaakt via een buiksnede). 

Meer informatie vindt u in de folder.