Sclerocompressietherapie bij spataderen

Met sclerocompressietherapie wordt het ‘wegspuiten’ van spataderen bedoeld. De spatader wordt ingespoten met een vloeistof die kunstmatig een ontstekingsreactie veroorzaakt. Deze steriele ontsteking heeft in combinatie met het dragen van een steunkous tot gevolg dat het bloedvat verkleeft en uitgeschakeld wordt. U kunt dit (niet goed functionerende) bloedvat missen. Deze behandeling is geschikt voor kleine tot middelgrote spataderen.

Meer informatie vindt u in de folder.