Stembandoperatie

De stembanden zijn onderdeel van het strottenhoofd, het begin van de luchtpijp. Hier kruisen als het ware de luchtweg en de voedselweg elkaar. Het strottenhoofd is opgebouwd uit kraakbeenderen, spieren en slijmvlies.

De stembanden hebben twee belangrijke functies: het maken van stemgeluid en het  voorkomen van verslikken. Heesheid kan ver­oorzaakt worden wan­neer zich een zwelling bevindt op één of beide stemban­den. Hierdoor kunnen de stembanden niet volle­dig sluiten en/of niet goed trillen, wat voorwaarden zijn voor een goede stemgeving. Het doel van de operatie is het verwij­deren van een zwelling op één of beide stemban­den. Hierdoor verbetert de kwaliteit van uw stem.

Meer informatie vindt u in de folder.