Urticaria: galbulten of netelroos

Iedereen heeft allergiecellen in de huid (mestcellen). Deze cellen kunnen soms zomaar open gaan. Hierdoor kunt u jeukklachten, bulten en zwellingen krijgen. We noemen deze ook wel galbulten, netelroos of urticaria.

Symptomen galbulten en netelroos

Bij galbulten en netelroos heeft u last van jeuk en dikke, rode plekken of bultjes. Soms krijgt u al jeuk voor u plekken op uw huid heeft. De bultjes lijken vaak op bultjes die u krijgt als u zich aan brandnetels prikt. 

Oorzaken netelroos en galbulten

Er zijn verschillende oorzaken voor netelroos of galbulten:

  • een infectie door een virus (vooral bij kinderen)
  • zonlicht
  • voedselallergie
  • dierenallergie
  • warmte en inspanning

Het komt ook vaak voor dat er geen aanwijsbare oorzaak is. Dan spreken we van spontane urticaria.
 

Behandeling galbulten en netelroos

Galbulten of netelroos komen meestal snel op en verdwijnen binnen een paar uur. Op de polikliniek Allergologie zoeken we samen met u uit wat de oorzaak is van uw galbulten. Als het nodig is testen we uw schildklier en screenen we u met bloedonderzoek. Daarna krijgt u medicijnen mee.