Verwijderen van huidkanker in het hoofd/halsgebied

In overleg met uw KNO-arts heeft u besloten huidkanker te laten verwijderen. Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek KNO of op de operatie-afdeling van het Diakonessenhuis. U leest hier meer informatie over huidkanker en de gang van zaken rond de ingreep.

Meer informatie vindt u in de folder.