Voedselallergie behandelen

Een voedselallergie is een reactie van het afweersysteem op voeding. Denkt u dat u een voedselallergie heeft? Kom langs op de polikliniek Allergologie. Onze allergogen zijn experts in voedselallergieën.

Onderzoeken voedselallergie

Om te kijken of u last heeft van een voedselallergie luisteren we eerst naar uw verhaal. Daarna doen we onderzoek. U krijgt een huidtest en een bloedonderzoek. Vaak ziet u ook een diëtiste.

Voedingsmiddelen (her)introduceren

In sommige gevallen beslist u samen met uw specialist om voedingsmiddelen die u lange tijd hebt vermeden, te (her)introduceren in uw dieet. Bijvoorbeeld als u geen allergische antistoffen tegen dit voedingsmiddel heeft. Het (her)introduceren doet u thuis met een speciaal schema. Uw specialist vertelt u welk schema u kunt gebruiken.