Wortelblokkade

Bij een wortelblokkade wordt een zenuw(tak) behandeld met een medicijn. Doel hiervan is de pijn te verminderen (als het ware te 'blokkeren').

Om te beoordelen of een wortelblokkade een geschikte behandelvorm is, wordt soms eerst een 'proefblokkade' gedaan. De pijnspecialist spuit daarbij 'als proef' een verdovingsmiddel in dat kortdurend werkt. Vervolgens wordt gekeken wat het effect is van de verdoving. Daardoor krijgt de pijnspecialist een indruk van de oorzaak van de pijnklachten en kan hij beoordelen of een blokkade een geschikte behandelvorm is.

Meer informatie vindt u in de folder.