Bekkenbodempolikliniek

Op de bekkenbodempolikliniek komt u als u last heeft van problemen met uw bekkenbodem. U kunt bijvoorbeeld uw plas of uw ontlasting niet ophouden of u heeft last van verzakkingsklachten. Wij behandelen uw klachten en geven u tips om beter om te gaan met uw klachten.

Uw afspraak bij de bekkenbodempolikliniek

Heeft u een afspraak bij de bekkenbodempoli? Dan heeft u eerst een afspraak met de bekkenbodemverpleegkundige. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in klachten rond incontinentie en verzakking. Tijdens een gesprek bespreekt u uw klachten en neemt u de ingevulde vragenlijst en plasdagboeken door. 

Na het gesprek neemt de verpleegkundige u mee naar de bekkenbodemspecialist. Afhankelijk van uw klachten heeft uw huisarts u verwezen naar gynaecoloog, uroloog, chirurg of MDL-arts. De specialist doet een inwendig onderzoek. Samen met u en de verpleegkundige stelt de specialist een behandelplan op. Daarna vertelt de verpleegkundige u meer over de behandeling. Dit eerste bezoek duurt ongeveer een uur.

Eenmaal per maand hebben de specialisten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten een gezamenlijk overleg.

Wie komt u tegen?

Het bekkenbodem-team bestaat uit gynaecologen, verpleegkundigen, urologen, chirurgen en maag-darm-leverartsen. Zij zijn allen gespecialiseerd in bekkenbodemproblemen. In sommige gevallen bespreken we uw klachten met het team of verwijzen we u door. We overleggen ook vaak met bekkenfysiotherapeuten in de regio.

Afspraak maken

U kunt bij onze bekkenbodempolikliniek terecht met een verwijzing van uw huisarts. U kunt online een afspraak maken of bellen. Via uw huisarts ontvangt u het telefoonnummer van de polikliniek waar u naar bent verwezen. Dit kan de polikliniek van Gynaecologie, Chirurgie, Urologie of MDL zijn.