Hartfalenpolikliniek

Als u hartfalen heeft, kunt u terecht op de hartfalenpolikliniek. Deze polikliniek is onderdeel van het specialisme Cardiologie.

Wie komt u tegen op de hartfalenpolikliniek?

Op de polikliniek werkt een vast team van verpleegkundig specialisten en cardiologen. U krijgt te maken met de hartfalencardioloog.

Wat kunt u verwachten op de hartfalenpolikliniek?

Uw eerste afspraak bestaat uit een gesprek van een uur de verpleegkundig specialist. U bespreekt uw klachten en krijgt informatie. U kunt vragen stellen. U krijgt een patiëntendossier mee naar huis. Zo kunt u thuis uw persoonlijk behandelplan nog eens rustig nalezen.

Na uw eerste afspraak volgen regelmatig nieuwe consulten. Deze kunnen zowel telefonisch als fysiek zijn. Deze consulten hebben tot doel uw medicatie optimaal in te stellen. Ook kan lichamelijk onderzoek of het maken van een hartfilm nodig zijn. Neem naar afspraken altijd uw patiëntendossier en een overzicht van uw medicijnen mee.

Heeft u spoedzorg nodig? Bel dan altijd 112.

Voor andere acute problemen is uw huisarts het eerste aanspreekpunt. Met vragen en niet acute klachten kunt u terecht op de hartfalenpolikliniek via 088 250 9393. Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar telefoonnummer 088 250 5040.