Polikliniek voor pacemaker of ICD

Krijgt u een pacemaker of implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD)? Dan komt u terecht op de polikliniek voor pacemaker of ICD.

Zowel een pacemaker als een ICD kijkt constant naar uw hartritme. Beide apparaten houden uw hartslag in de gaten. De apparaten kunnen deze informatie opslaan. Uw cardioloog gebruikt die informatie bij uw behandeling.

Wat is het verschil tussen een pacemaker en een ICD?

Pacemaker

Een pacemaker is een klein apparaatje dat onder uw huid wordt geplaatst. De pacemaker voorkomt een te lage hartslag. Als dat nodig is, versnelt de pacemaker uw hartritme. Dat kan soms nodig zijn, bijvoorbeeld als u zich inspant.

Implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) 

Een ICD is iets groter dan een pacemaker en kan alles wat een pacemaker ook kan. De ICD kan daarnaast ook ingrijpen bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Dat gebeurt met behulp van elektrische pulsen of door het afgeven van een elektrische schok (defibrilleren).

Controle op de polikliniek

Als bij u een pacemaker of ICD is geplaatst, komt u regelmatig op controle. 

Is bij u een pacemaker geplaatst? 

Na het plaatsen van een pacemaker komt u binnen twee weken terug voor een eerste controle. Uw tweede afspraak is meestal na drie maanden. Als we zeker weten dat uw pacemaker goed werkt, komt u daarna elke twaalf maanden op controle. 

Is bij u een ICD geplaatst? 

Uw eerste controles vinden plaats in het ziekenhuis waar de ICD is geïmplanteerd.
Als de ICD goed functioneert, dan zal de verdere controle in ons ziekenhuis plaatsvinden. Controle van de ICD is tweemaal per jaar. Dit kan soms ook met thuismonitor gebeuren, waardoor u minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Spreekuren pacemaker en ICD

Binnen kantoortijden in Utrecht en Zeist; de dagdelen waarop spreekuur wordt gehouden varieert per week. De locatie is afhankelijk van uw voorkeur.

Afspraak maken

U kunt bellen voor een afspraak.