Verpleegafdeling Cardiologie

Wordt u opgenomen met hartklachten? Dan komt u terecht op verpleegafdeling 2AB, de verpleegafdeling van Cardiologie.

Vrouw wacht met telefoon in haar hand

Wie komt u tegen?

Op verpleegafdeling Cardiologie (2AB) komt u de volgende medewerkers tegen:

  • zaalverpleegkundige
  • zaalarts
  • cardioloog
  • informatieverpleegkundige
  • afdelingsassistent
  • voedingsassistent
  • zorgassistent
  • secretaresse

Als dat nodig is, kunnen ook andere hulpverleners bij u langskomen. Denk aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste of geestelijk verzorger. 

Artsenvisite: bezoek van de zaalarts

Bent u opgenomen op verpleegafdeling 2AB? Dan krijgt u iedere dag bezoek van de zaalarts. Dat is een arts in opleiding tot specialist. De cardioloog komt twee keer per week bij u langs.

Contactpersonen

U kunt twee contactpersonen aan ons doorgeven. Alleen uw contactpersonen kunnen bellen met vragen over uw gezondheid.  Wilt u een persoonlijk gesprek met een medewerker? Dan kunt u of uw contactpersoon een afspraak maken via de verpleegkundige.