Vaccineren

De overheid heeft de ziekenhuizen gevraagd patiënten te vaccineren die medisch een hoog risico lopen, tussen 1 januari 1947 en 28 februari 2003 zijn geboren en in het ziekenhuis worden behandeld voor:

  • een ernstige hematologische aandoening en hiervoor onder controle zijn bij een hematoloog
  • ernstig nierfalen
  • een orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie
  • een ernstige aangeboren afweerstoornis
  • een neurologische aandoening met ernstige ademhalingsproblemen

Als u binnen deze door de overheid geselecteerde groep hoog-risico patiënten valt, krijgt u tussen 20 maart en 25 maart een schriftelijke uitnodiging.
Dit geldt ook als u de afgelopen 18 maanden voor een of meer van deze aandoening bent behandeld.

Alleen met deze uitnodiging kunt u zelf een afspraak maken. Als u geen uitnodiging heeft, valt u niet binnen de door de overheid vastgestelde risicogroep.

Meer informatie over de vaccinatie van hoog risicogroepen vindt u op de website van het RIVM.

Overzichtspagina informatie over het coronavirus en ons ziekenhuis

Meer informatie over onze 1,5 meter maatregelen vindt u via onze overzichtspagina.