Diagnose darmkanker

De diagnose kanker is een ingrijpende gebeurtenis. Wij zijn er voor u in deze moeilijke tijd. Met de beste medische behandeling, maar ook met een luisterend oor. Voor u en uw familie.

Casemanager

Is er bij u darmkanker geconstateerd? Dit roept vaak veel vragen en emoties op. Om u zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden, krijgt u tijdens uw behandeling een vast aanspreekpunt. De zogenaamde casemanager. U ziet zo altijd een bekend gezicht waar u terecht kunt met al uw vragen. Medisch of niet-medisch. 

Aanvullend onderzoek

Na de diagnose plannen we vaak aanvullend onderzoek om te bepalen hoe we u het beste kunnen behandelen. Dat kan een biopt of een scan zijn.