Trombose en wondroosinfectiespreekuur

Heeft een trombosebeen of een wondroosinfectie gehad? Dan kunt u terecht op ons trombose- en wondroosinfectiespreekuur. 

Wat kunt u verwachten op het trombose- en wondroosinfectiespreekuur?

Een trombosebeen heet ook wel diep veneuze trombose. Een wondroosinfectie noemen we ook wel erysipelas. In beide gevallen helpen wij u.

Bij trombose helpen we u met de beste nazorg om zo veel mogelijk schade van de trombose op de lange termijn te voorkomen. Na een wondroosinfectie behandelen we u. Zo maken we de kans dat u weer een wondroosinfectie krijgt zo klein mogelijk. 
 

Op het trombose- en wondroosinfectiespreekuur
Op het controle spreekuur hebben we een gesprek met u over uw klachten.

Wondroosinfectie
Heeft u een wondroosinfectie gehad? Dan krijgt u ongeveer 1 maand na behandeling in het ziekenhuis een afspraak op onze polikliniek. Op het spreekuur bekijken we hoe de infectie is ontstaan. We bespreken met u wat we kunnen doen om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.

Trombose
Na een trombose krijgt u standaard een steunkous aangemeten.Op basis van uw klachten en het beoordelen van uw huid bekijken we of het voor u zinvol is de steunkous nog langer te dragen.

Afspraak maken spreekuur trombose en wondroosinfectie

Bel onderstaand nummer om een afspraak te maken voor het spreekuur trombose en wondroosinfectie.