Skip to main content

Kwaliteit en tevredenheid

Het Diakonessenhuis wil patiënten zorg bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat wil zeggen zorg die effectief, veilig, patiëntgericht en op tijd is. Dat houdt in dat we onze kwaliteit van zorg continu verder verbeteren met een integraal kwaliteits- en veiligheidsysteem. Dat houdt ook in dat onze kwaliteitscijfers voor iedereen zichtbaar zijn en dat het Diakonessenhuis bewust open is over prestaties en verbeterprogramma’s.

Onze kwaliteit in cijfers

Het Diakonessenhuis en onafhankelijke instanties meten onze prestaties op allerlei gebieden. Het ziekenhuis publiceert resultaten als sterftecijfers, SONCOS-normen, keurmerken, accreditaties, wachttijden en klanttevredenheid.

NVZ kwaliteitsvenster

Ook nemen we deel aan het NVZ Kwaliteitsvenster waarmee de kwaliteit van ziekenhuizen met elkaar kan worden vergeleken.  Dit Kwaliteitsvenster maakt op een patiëntvriendelijke manier de kwaliteit van 10 ziekenhuisbrede thema’s zichtbaar. In het venster vindt u onze scores ten opzichte van het landelijk gemiddelde op het gebied van patiëntervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties en tevredenheid van medewerkers. Vanaf 24 mei 2016 zijn hier ook de behandelresultaten voor borst- en darmkanker te vinden.

Prestatie Indicatoren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vraagt alle ziekenhuizen jaarlijks om kwaliteitscijfers aan te leveren. Deze zogenaamde prestatie-indicatoren zijn openbaar en te raadplegen via www.ziekenhuizentransparant.nl. De vragenlijst waarmee ziekenhuizen deze cijfers aanlevert wordt ieder jaar herzien. De IGZ verzamelt en analyseert de resultaten, schrijft een rapport, publiceert dit en bespreekt de gegevens met de ziekenhuizen. De gegevens worden ook gebruikt voor de ziekenhuis top-100 van het Algemeen Dagblad, voor de website www.kiesbeter.nl en voor het NVZ-kwaliteitsregister.

Toegangstijden

Zorg die op tijd wordt geleverd, is ook een indicatie voor kwaliteit. Om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken en om de capaciteit van het ziekenhuis optimaal te benutten, houdt het Diakonessenhuis per specialisme de toegangstijden voor de polikliniek en de wachttijden voor dagbehandeling en opname bij. Hier vindt u de toegangstijden en wachttijden voor de polikliniek, dagbehandeling of kliniek per specialisme.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding