5-HIAA-bepaling in urine

In deze folder vindt u informatie over een 5-HIAA-bepaling in urine. Voor deze bepaling verzamelt u gedurende 24 uur uw urine in de daarvoor bestemde plastic flessen. Dit onderzoek vindt plaats op het laboratorium voor Klinische Chemie, Hematologie en Immunologie (KCHI) op locatie Utrecht of Zeist.

Wat is een 5-HIAA-bepaling in urine?

De stof 5-HIAA is een afbraakproduct dat via de urine uit het lichaam wordt verwijderd. De hoeveelheid 5-HIAA in urine geeft informatie over de werking van de darmen en de luchtwegen.

Voorbereidingen

Ophalen plastic flessen

De flessen haalt u op bij de polikliniek Bloedafname van het ziekenhuis.

 • locatie Utrecht, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Zeist, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Doorn, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 15.30 uur

Neem bij het ophalen van de flessen het aanvraagformulier mee naar het ziekenhuis. Heeft u een digitale aanvraag? Dan vindt u die in mijnDiak of in uw mail. U kunt de digitale aanvraag bij het ophalen op uw telefoon laten zien, of vooraf thuis uitprinten.

U krijgt standaard twee flessen en etiketten met uw gegevens mee.

Dieet

Drie dagen voorafgaand aan maar ook tijdens het verzamelen van de urine mag u de volgende producten niet eten, omdat zij het onderzoek nadelig kunnen beïnvloeden:

 • ananas
 • aubergine
 • avocado
 • banaan
 • pruimen
 • tomaten
 • walnoten
 • zoetjes (in thee en/of koffie)

Verzamelen van de urine

Hieronder vindt u een aantal richtlijnen voor het verzamelen van de urine:

 • Plas 's morgens de eerste plas na het opstaan niet in een fles, maar gewoon in het toilet.
 • Verzamel vervolgens gedurende 24 uur (ook 's nachts) iedere volgende hoeveelheid urine die u plast in een fles.
 • Ga door met het verzamelen van de urine tot en met de volgende ochtend.
 • Doe de volgende morgen de eerste urine na het opstaan wel in een fles.
 • U mag de urine eerst opvangen in een schone po en daarna overgieten in een fles. U kunt ook direct in een fles plassen.
 • Sluit de fles steeds goed af.
 • Bewaar de flessen met urine koel en donker.
 • Noteer op de etiketten de datum en tijd waarop u bent begonnen met het verzamelen én de datum en tijd waarop het verzamelen is beëindigd. Na het verzamelen plakt u de etiketten met uw gegevens op de flessen.
 • Lever na het verzamelen van de urine de flessen, samen met het aanvraagformulier, zo spoedig mogelijk af bij de locatie waar u de lege flessen heeft opgehaald. Heeft u een digitale aanvraag? Dan vindt u die in mijnDiak of in uw mail. U kunt de digitale aanvraag bij het inleveren op uw telefoon laten zien, of vooraf thuis uitprinten.

  U hoeft voor het inleveren van de flessen geen afspraak te maken. Zie voor locaties en openingstijden het kopje 'Ophalen plastic flessen' aan het begin van deze folder.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is binnen drie weken bekend en wordt naar uw behandelend arts gezonden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Polikliniek Bloedafname
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 28 mei 2024

Code: KCHI12