6 minuten wandeltest

Uw arts heeft u verwezen voor de 6 minuten wandeltest in verband met uw longziekte. In deze folder vindt u informatie over deze test. De folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Wat is de 6 minuten wandeltest?

De 6 minuten wandeltest is een test waarin u in zes minuten tijd moet proberen een zo groot mogelijke afstand te lopen. Tijdens de test worden uw hartslag en het zuurstofpercentage in uw bloed gemeten. Het doel van de test is bepalen tot welke lichamelijke inspanning u in staat bent.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Trek voor het onderzoek gemakkelijke schoenen aan. Zorg er verder voor dat u geen nagellak op uw vingernagels heeft. Dit kan de zuurstofmeting negatief beïnvloeden. Gebruikt u medicijnen, dan mag u deze gewoon door blijven gebruiken.

Niet inspannen

Op de dag van het onderzoek mag u zich niet zwaar inspannen omdat dit de test negatief beïnvloedt. Kom, indien mogelijk, met een begeleider die u in een rolstoel naar de polikliniek Longfunctie kan brengen. Bij de ingang van het ziekenhuis zijn rolstoelen beschikbaar. Het onderzoek vindt een kwartier later plaats dan het tijdstip waarop u zich moet melden. Zo kunt u nog even uitrusten voordat u aan de test begint.

Begeleider/kinderen meenemen

De begeleider mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Dit geldt ook voor kinderen die meekomen naar het ziekenhuis. Als zij niet alleen in de wachtruimte kunnen blijven, kan het onderzoek niet doorgaan.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor het onderzoek, melden bij de polikliniek Longziekten en tuberculose. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen, bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Het onderzoek vindt plaats in het Diakonessenhuis locatie Utrecht of Zeist. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de afdeling Longfunctie. Als u aan de beurt bent, neemt de longfunctieanalist u mee naar een gang/zaal waar de 6 minuten wandeltest wordt gedaan.

Voorbereiding wandeltest

U krijgt een knijpertje om uw vinger voor het meten van uw hartslag en het zuurstofpercentage in het bloed tijdens het lopen. De analist laat u een schaal zien van 0 tot 10, waarop u voor, tijdens en na de test aangeeft in welke mate u kortademig bent en u vermoeidheid in de benen voelt.

Als u zuurstof gebruikt, bepaalt uw behandelend arts of u de test met of zonder zuurstof uitvoert. Als u de test met zuurstof uitvoert, dan draagt de longfunctieanalist uw zuurstofapparaat of -tank.

De wandeltest

Het is de bedoeling dat u tijdens de test een zo groot mogelijke afstand aflegt binnen zes minuten. U wordt gevraagd om zo snel mogelijk te wandelen (niet rennen) in een tempo dat u zes minuten kunt volhouden. U mag tijdens de test niet praten.

U start met lopen bij de aangegeven markering als de longfunctieanalist u daarvoor het sein geeft. De longfunctieanalist drukt de stopwatch in en de zes minuten gaan in. U volgt de gang tot het aangegeven punt. Hierna draait u om en keert terug. Wanneer u terug bij het startpunt komt, draait u weer om en gaat terug. Als u het niet meer kunt volhouden, mag u even rusten. Probeer zo snel mogelijk door te gaan met wandelen. Als u rust, blijft de tijd gewoon doorlopen.

De test met voorbereidingen duurt ongeveer 20 minuten.

Na afloop

De longfunctieanalist noteert de afstand die u in zes minuten hebt gelopen, het zuurstofpercentage in uw bloed en eventuele bijzonderheden. Aan al deze gegevens kan de arts zien tot welke inspanning u in staat bent.

De uitslag

De longfunctieanalist stuurt de uitslag naar uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag met u.

Vragen

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de afdeling Longfunctie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 19 augustus 2021

Code: LONG07