Ademhalingsondersteuning

In overleg met uw behandelend arts hebt u besloten om te starten met ademhalingsondersteuning door middel van NPPV. Voor deze behandeling wordt u vaak met spoed opgenomen op de afdeling Longziekten op locatie Utrecht. De behandeling kan alleen in het ziekenhuis plaatsvinden. Deze folder geeft meer informatie over deze behandeling. De arts heeft al enkele zaken met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen.

Wat is ademhalingsondersteuning?

NPPV staat voor Noninvasive Positive Pressure Ventilation. Dit betekent dat een apparaat uw ademhaling gaat ondersteunen. De NPPV-behandeling wordt toegepast als u last hebt van acuut optredende ernstige benauwdheid, die:

  1. onvoldoende verbetert na een behandeling met medicijnen of
  2. zo ernstig is dat een behandeling met medicijnen onvoldoende is.

Met de NPPV-behandeling wordt geprobeerd de ademhaling zo te ondersteunen, dat de gaswisseling in de longen verbetert. Hierdoor zal het zuurstofgehalte stijgen, de zuurgraad verbeteren en het koolzuurgehalte in het bloed dalen.

Meenemen naar het ziekenhuis

U bent met spoed opgenomen, hierdoor kon u niet altijd alle spullen meenemen naar het ziekenhuis. Misschien kan een familielid of bekende van u daarom de volgende spullen naar het ziekenhuis brengen:

  • uw identiteitsbewijs;
  • uw verzekeringspapieren.

De behandeling

U krijgt een transparant masker op dat via een slang is aangesloten op een apparaat. Het masker is van doorzichtig kunststof en bedekt uw hele gezicht of uw mond en neus. Met het masker op kunt u gewoon lezen, praten of (tv) kijken. Het masker wordt voor u losgemaakt als u medicijnen in moet nemen, wilt eten of drinken en als u naar het toilet gaat. De verpleegkundige zal u hierover uitleg geven.

Via het NPPV apparaat krijgt u zuurstof toegediend. Bovendien ondersteunt het apparaat u bij de in- en uitademing. Bij inademing wordt de druk verhoogd en bij uitademing wordt de druk lager. Uw eigen ademhaling gaat dus gewoon door. Door de ademhalingsondersteuning kunnen uw ademhalingsspieren uitrusten. Uw kortademigheid wordt snel minder en de kans op herstel neemt toe.

Het begin van de behandeling

De verpleegkundige zet het apparaat en andere noodzakelijke dingen op uw kamer klaar. Vervolgens wordt het apparaat aangezet. Het masker wordt rustig voor uw gezicht gehouden, zodat u kunt voelen dat de in-en uitademing met een bepaalde druk verloopt. Wanneer dit goed aanvoelt, wordt het masker met behulp van klittenband achter op uw hoofd vastgezet. Sommige patiënten moeten hier erg aan wennen, terwijl anderen het als een opluchting ervaren. Dit is voor iedereen verschillend. Bespreek uw ervaringen gerust met de arts of verpleegkundige.

Risico’s en complicaties

Ademhalingsondersteuning met NPPV is een ondersteunende behandeling voor exacerbatie/COPD patiënten. De ziekte zelf brengt risico’s en complicaties met zich mee, de NPPV-behandeling niet.

Na de behandeling

Voor zover bekend heeft u na ontslag uit het ziekenhuis geen beperkingen of tips ten aanzien van de behandeling met NPPV.

Opnameduur

Hoe lang u opgenomen blijft is niet bekend. Dit is per patiënt verschillend en hangt er vanaf hoe u op de ademhalingsondersteuning reageert.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling Longziekten en tuberculose
088 250 6142 / 088 250 6236

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 4 maart 2021

Code: Long01