Adenosine provocatietest

Uw cardioloog heeft u verwezen voor een adenosine provocatietest. Dit is een onderzoek waarbij de cardioloog kijkt of u een extra elektrische verbinding in uw hart heeft, een zogenoemde accessoire verbinding. In deze folder leest u meer over een accessoire verbinding en het onderzoek.

Wat is een accessoire verbinding?

Een accessoire verbinding is een aangeboren, extra elektrische verbinding tussen de boezems en de kamers van het hart. Deze extra verbinding kan leiden tot hartritmestoornissen.

Hartritmestoornissen kunnen zich uiten in:

  • hartkloppingen
  • duizeligheid
  • kortademigheid
  • pijn op de borst
  • wegrakingen

De aanwezigheid van een extra verbinding, in combinatie met hartritmestoornissen wordt ook wel het Wolff-Parkinson-White syndroom genoemd. De aanwezigheid van een accessoire verbinding leidt meestal niet tot klachten, maar in zeldzame gevallen kan er een levensbedreigende hartritmestoornis optreden. Met name als er ook sprake is van boezemfibrilleren. De behandeling bestaat uit het wegbranden van de extra verbinding. Dit heet een katheterablatie.

Wat is een adenosine provocatietest?

Dit is een onderzoek waarbij de cardioloog kijkt of u een accessoire verbinding heeft. Hij/zij gebruikt hierbij de stof adenosine. Deze stof blokkeert tijdelijk de elektrische signalen die door het normale geleidingssysteem van het hart gaan. Dit betekent dat signalen vanuit de boezem gedurende een aantal seconden niet via de normale geleidingsweg uw hartkamer kunnen bereiken. Als u een accessoire verbinding heeft, dan gaan de signalen tijdens de blokkade via deze extra verbinding naar uw hartkamer. De cardioloog kan dit duidelijk zien op een hartfilmpje.

Voorbereidingen

U wordt voor het onderzoek een halve dag opgenomen op de afdeling hartbewaking van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. Het is belangrijk dat u 24 uur voor het onderzoek:

  • geen koffie of thee meer drinkt
  • geen banaan of chocolade meer eet

Het onderzoek is anders minder betrouwbaar. Verder mag u alles eten en drinken.

Medicijnen

U hoeft uw medicijngebruik alleen aan te passen als uw cardioloog dat met u heeft besproken. Gebruikt u dipyridamole (Persantin) of theophylline (Theolair) en is dit niet ter sprake gekomen tijdens het consult met de cardioloog? Meld dit dan alsnog van tevoren.

Heeft u een longaandoening?

Heeft u klachten van astma of longemfyseem? Laat dit van tevoren weten aan uw cardioloog. Dit kan een reden zijn om de test niet uit te voeren.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor het onderzoek, melden aan de polikliniek Cardiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Dag van het onderzoek

Melden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de CCU/ Eerste Hart Hulp, route 87, locatie Utrecht. Een gespecialiseerde verpleegkundige vangt u op en bereidt u voor op het onderzoek.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op bed. Om uw hartritme te controleren maakt de verpleegkundige een hartfilmpje. Hiervoor plakt de verpleegkundige plakkers op uw borst. De plakkers worden aangesloten op de hartmonitor. Ook krijgt u een bloeddrukmeter om uw arm en een infuusnaald in uw arm. Via het infuus krijgt u de stof adenosine toegediend door middel van een snelle injectie. De hoeveelheid adenosine wordt in stappen verhoogd, totdat het effect bereikt is. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

De verpleegkundige koppelt u los van de hartmonitor, verwijdert het infuus en geeft u iets te eten. Daarna mag u naar huis. Het kan gebeuren dat u vanwege de bevindingen van de test in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Uitslag

Na het onderzoek vertelt de zaalarts u een voorlopige uitslag. Uw behandelend cardioloog bespreekt tijdens een volgend polikliniekbezoek met u wat de uitslag van de test voor u betekent.

Risico's en mogelijke complicaties

De adenosine provocatietest is veilig. Het toedienen van adenosine geeft doorgaans wel bijwerkingen, zoals kortademigheid en druk op de borst. Vaak duren deze bijwerkingen maar enkele seconden tot een minuut. Daarna is het middel volledig uitgewerkt.

Vragen

Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 11 januari 2022

Code: CAR30