Afdeling Intensive Care

Deze folder is voor familieleden en andere naasten van patiënten op de afdeling Intensive Care (IC). In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de IC. Algemene informatie over een opname vindt u in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel deze dan gerust aan de verpleegkundigen.

De afdeling Intensive Care

Het Diakonessenhuis locatie Utrecht heeft een IC met 13 eenpersoonskamers. Als het nodig is, zijn er nog drie extra eenpersoonskamers beschikbaar. Op de IC liggen patiënten die intensieve zorg en/of bewaking nodig hebben. Op de andere verpleegafdelingen kunnen we deze zorg niet bieden.

Vaak zijn de patiënten op de IC ernstig ziek en is er een mogelijk levensbedreigende verstoring van een of meerdere organen (bijvoorbeeld hart, bloedsomloop, longen, nieren). We moeten de belangrijkste lichaamsfuncties dan tijdelijk bewaken, ondersteunen of overnemen. Dat doen we met apparatuur en medicatie. Ook patiënten die een grote operatie hebben ondergaan, verblijven een tijdje op de IC voor extra bewaking. We volgen de patiënt door metingen en onderzoeken te doen. Zo zien we snel of de situatie van de patiënt verandert. Als het nodig is, kunnen we de behandeling dan aanpassen.

Apparatuur

Op de afdeling IC staat veel apparatuur rond de patiënt. De bewakingsapparatuur geeft regelmatig een signaal. U hoeft hier als bezoeker niets mee te doen. De apparatuur geeft de signalen via een oproepsysteem door aan de verpleegkundigen. Zij houden dit goed in de gaten en komen in actie als dat nodig is.

Camerabewaking

Op de IC zijn alleen eenpersoonskamers. Dit geeft patiënten meer privacy en rust dan op een zaal. Er is niet altijd een zorgverlener bij de patiënt op de kamer. Om de patiënt toch goed te kunnen bekijken en bewaken is er naast de monitorbewaking ook camerabewaking. De camera vergroot de veiligheid. We nemen geen beelden op. We gebruiken de camera alleen om de patiënt te kunnen zien vanaf een centrale plek op de IC afdeling. Tijdens de lichamelijke verzorging en op verzoek kunnen we de camera tijdelijk uitzetten.

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit IC verpleegkundigen, zaalartsen en intensivisten (artsen gespecialiseerd in IC geneeskunde). Als het nodig is, betrekken we andere medisch specialisten bij de behandeling.

Elke dienst is één IC verpleegkundige verantwoordelijk voor de (verpleegkundige) zorg. Deze verpleegkundige is uw contactpersoon als het over uw naaste gaat. U vindt de naam van deze verpleegkundige op het whiteboard op de patiëntenkamer. Gesprekken voert u zoveel mogelijk met dezelfde intensivist. Vaak is dit de arts die ook de opname heeft gedaan. Zijn er grote veranderingen? Dan bespreekt u dit met de intensivist die op dat moment dienst heeft. De naam van deze arts vindt u ook op het whiteboard op de patiëntenkamer.

Naast IC verpleegkundigen en IC artsen is er ook een paramedisch team. Dit team bestaat onder andere uit fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Als het nodig is, zijn zij betrokken bij de zorg en revalidatie.

Foto van het team van de afdeling Intensive Care

Het team van medisch specialisten

Toestemming voor onderzoek en behandeling

Tijdens een opname op de afdeling Intensive Care (IC) vinden bij uw naaste diverse behandelingen plaats die noodzakelijk zijn om de functies van belangrijke organen, zoals hart, longen en nieren te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn intubatie en beademing, het plaatsen van een groot infuus, het toepassen van dialyse (met een kunstnier) en het geven van diverse soorten medicatie en bloedtransfusies. Ook zijn soms onderzoeken nodig zoals het maken van een röntgenfoto of een CT-scan.

Wij gaan ervan uit dat u (als uw naaste dit niet zelf kan) toestemming geeft voor de onderzoeken en behandelingen die bij een opname op de IC horen. Wij vragen dus niet voor elk onderzoek en elke behandeling apart uw toestemming. De behandelend arts en verpleegkundige houden u wel steeds op de hoogte van de behandelingen en onderzoeken die uw naaste ondergaat.

Als wij een minder gangbare behandeling (bijvoorbeeld een operatie) noodzakelijk vinden, dan bespreken wij dit van tevoren met u en vragen wij u hiervoor uw toestemming. Mits de situatie dit toelaat. Dat wil zeggen: als er genoeg tijd is om dit te bespreken en uitstel niet tot schade leidt voor de patiënt.

Als u bezwaar heeft tegen bepaalde onderzoeken of behandelingen, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de behandelend arts of verpleegkundige. Dan leggen wij dit in het dossier van uw naaste vast.

Toestemming voor gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Om medische zorg te verbeteren verzamelen wij gegevens van patiënten voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens zoals bloeddruk, hartslag of bloedwaardes. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat de gegevens nooit herleidbaar zijn tot een specifieke patiënt. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van gegevens van uw naaste voor wetenschappelijk onderzoek? Bespreek dit dan met de behandelend arts of verpleegkundige.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Soms is het nodig om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. Een patiënt wordt dan gefixeerd. Dit houdt in dat we de handen van de patiënt met polsbanden aan het bed vastmaken. Zo voorkomen we dat de patiënt lichamelijke schade oploopt.

De verpleegkundigen mogen een patiënt alleen fixeren na overleg en instemming van de patiënt of zijn/haar vertegenwoordiger en de arts. Soms moeten we in een spoed- of noodsituatie direct handelen om lichamelijke schade bij de patiënt te voorkomen. In dat geval gebeurt overleg achteraf.

Informatie over uw naaste

Wij informeren u graag zo uitgebreid mogelijk over de situatie van uw naaste. Als uw naaste zelf geen contactpersonen heeft kunnen aanwijzen/ heeft aangewezen dan vragen we u namens de familie twee contactpersonen aan te wijzen. Alleen aan deze personen geven we telefonische informatie. Als de toestand verandert, nemen wij met een van hen contact op.

Een van de contactpersonen kan bellen om te vragen naar de toestand van de patiënt. Bel vóór 7.00 of ná 10.00 uur. In de tussenliggende periode zijn we bezig met de lichamelijke verzorging van de patiënten. Tijdens de bezoekuren vertellen de verpleegkundigen u over de situatie van uw naaste. Voor medische informatie kunt u via de verpleegkundigen een afspraak maken met de zaalarts of de intensivist.

Kleding en persoonlijke bezittingen

Patiënten dragen een ziekenhuisjasje. Zo kunnen wij ze zo goed mogelijk verplegen en verzorgen. Patiënten op de IC mogen geen eigen (nacht)kleding dragen. Als uw naaste naar de verpleegafdeling gaat, kan hij/zij meestal weer eigen (nacht)kleding dragen.  

Op de kamer is een kast en een nachtkastje voor eigen spullen zoals toilettas, ochtendjas en pantoffels. De kast en het nachtkastje kunnen niet op slot. Neem waardevolle spullen mee naar huis. Dit geldt ook voor sieraden. Deze worden snel na opname afgedaan door de verpleegkundigen. Dit doen zij om te voorkomen dat de sieraden te strak gaan zitten en kapot geknipt moeten worden. Dit komt veel voor omdat zieke mensen vocht vasthouden. 

Bezoek

Bezoek is van harte welkom. De bezoektijden van de IC zijn dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur. De ingang van de IC is afgesloten met klapdeuren. Deze zijn voor de veiligheid altijd gesloten. Meld u via de deurbel naast deze klapdeuren als u de IC op wilt.

Bezoek kan een grote inspanning zijn voor de patiënt. Kom daarom niet met meer dan twee bezoekers tegelijk bij uw naaste. En beperk het aantal bezoeken per dag tot acht in totaal (1 persoon die op een dag op twee verschillende tijden komt, geldt als 2 bezoeken). Afwisselen is mogelijk maar houd er rekening mee dat dit vermoeiend is voor uw naaste. Komt u met meer dan twee bezoekers? Wacht dan in de centrale hal van het ziekenhuis en wissel elkaar daar af. Dit om drukte in de gang van de IC te voorkomen.

Geef bij de verpleegkundigen aan op welk tijdstip u de volgende dag wilt komen. De verpleegkundigen proberen hier rekening mee te houden bij de verzorging, onderzoeken en rusttijden. Het kan voorkomen dat bezoek niet uitkomt. De verpleegkundige vraagt u dan naar de familiekamer te gaan.  

Bezoek van kinderen is mogelijk. Overleg wel van tevoren met de verpleegkundige. Komt een kind voor het eerst op bezoek? Dan raden wij aan dat er een verpleegkundige bij is.

Parkeren met korting

Moet u regelmatig in het Diakonessenhuis locatie Utrecht zijn? Dan kunt u uitrijkaarten met korting kopen. U kunt de uitrijkaarten online bestellen.

Bestelt u de kaarten liever telefonisch? Bel dan het Facilitair Service Bureau op telefoonnummer 088 250 6888, op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. Ook met vragen kunt u hier terecht.

Familiekamer

Wij hebben op de IC een familiekamer. Deze kamer gebruiken wij voor familiegesprekken. U kunt er ook even wachten als de verpleegkundige of arts bezig is met uw naaste.

In de familiekamer staat een koelkast waar u etenswaren (voorzien van naam, kamernummer en datum) voor uw naaste kunt achterlaten. Overleg wel altijd voordat u iets aan uw naaste geeft of hij/zij dat mag hebben. Het kan zijn dat uw naaste slikproblemen heeft of een dieet volgt.

(Hand)hygiëne

Patiënten op de IC zijn door hun ziekte gevoeliger voor ziekmakende micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten en virussen). Medewerkers van het ziekenhuis die de IC patiënt verzorgen, dragen een mondmasker en soms een schort en handschoenen. Zo maken we de kans op het overdragen van micro-organismen zo klein mogelijk.

Wij vragen u mee te helpen om de omgeving van uw naaste zo schoon mogelijk te houden. Wrijf bij het binnenkomen en verlaten van de patiëntenkamer uw handen in met handalcohol. De pompjes met deze alcohol vindt u naast de ingang van de patiëntenkamer of bij de wasbak.

Bloemen en planten

Op de IC zijn bloemen en planten verboden. Bloemen en planten dragen micro-organismen bij zich. Deze leveren infectiegevaar op voor kwetsbare patiënten.

Foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen maken

Voor de verwerking van het verblijf op de IC helpt het voor sommige patiënten als er fotomateriaal is. Vooral van de periode die de patiënt niet bewust heeft meegemaakt. De contactpersoon kan in overleg met de verpleegkundigen een paar foto’s maken.

Volgens de wet is het verboden foto’s van andere patiënten te maken zonder toestemming van die personen. Het is streng verboden om opnamen te gebruiken voor andere doelen en/of openbaar te maken zonder toestemming van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis.

Patiëntveiligheid

Het Diakonessenhuis vindt patiëntveiligheid heel erg belangrijk. Ziet u toch onveilige situaties op de IC? Meld dit dan aan een van de medewerkers. Dan kijken we hoe we de situatie kunnen verbeteren. Op deze manier kunnen we de patiëntveiligheid nog verder vergroten.

Diversen

Koffie en thee

Op de IC is een automaat met koffie en thee voor bezoekers.

Radio en televisie

Op elke patiëntenkamer van de IC is gratis radio en televisie.

Mobiel bellen

Zet tijdens uw bezoek uw telefoon op 'stil'. Mocht u tijdens uw bezoek moeten bellen, dan vragen we u daarvoor naar de centrale hal van het ziekenhuis te gaan.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling. Lees op onze website meer informatie over de Intensive Care.

Telefoonnummers

Intensive Care (IC)
088 250 6249

Let op: alleen de contactpersonen kunnen bellen om te vragen naar de situatie van de patiënt. Bel voor 7.00 of na 10.00 uur. In de tussenliggende periode zijn wij bezig met de lichamelijke verzorging van de patiënten.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 januari 2023

Code: IC05