Alcoholgebruik bij jongeren (opname op de kinderafdeling en nazorg op de polikliniek Jeugd en Alcohol)

Uw zoon of dochter is met een alcoholvergiftiging opgenomen. Dit kan voor zowel u als voor uw kind een schokkende ervaring zijn. De zorg in het Diakonessenhuis is erop gericht uw kind snel te behandelen en uw kind en u vervolgens zo goed mogelijk te begeleiden op onze polikliniek Jeugd en Alcohol. In deze folder leest u wat u van de opname en het nazorgtraject kunt verwachten. Ook vindt u informatie over alcoholgebruik bij jongeren en leest u wat u zelf kunt doen om alcoholschade bij uw kind te voorkomen.

Wat is een alcoholvergiftiging?

Bij een alcoholvergiftiging is de concentratie alcohol in het bloed zo hoog dat het zenuwstelsel wordt verdoofd. Dit kan leiden tot bewusteloosheid en, bij een zeer zware vergiftiging, zelfs tot een coma. Een alcoholvergiftiging kan ontstaan als iemand in korte tijd veel alcohol drinkt.

Opname in het ziekenhuis

Eerste opvang op de afdeling Spoedeisende hulp

Uw kind wordt eerst opgenomen op de Spoedeisende hulp. Hier houden we de vitale functies van uw kind, zoals de ademhaling, bloeddruk en temperatuur, in de gaten. Ook wordt bloed afgenomen voor het bepalen van het alcoholpromillage. Het alcoholpromillage geeft de mate van de alcoholvergiftiging weer (mild, matig of ernstig). Op grond hiervan wordt bepaald welke behandeling nodig is. Als er sprake is van een matige of ernstige vergiftiging, of als uw kind om andere medische redenen niet naar huis kan, wordt uw kind voor verdere zorg en behandeling opgenomen op de kinderafdeling.

Op de kinderafdeling

Op de kinderafdeling ligt uw kind aan een monitor om de hartfrequentie, ademhaling, zuurstofgehalte en de bloeddruk in de gaten te houden. Ook worden regelmatig het bewustzijn en de lichaamstemperatuur gecontroleerd. Omdat door alcohol het suikergehalte in het bloed kan dalen, worden om de vier uur de bloedsuikers gemeten. Uw kind krijgt vocht toegediend via een infuus. Dit is om de giftige stoffen van alcohol zo snel mogelijk uit het lichaam te krijgen en het vochttekort aan te vullen (alcohol werkt als een plasmiddel). Tijdens het verblijf op de kinderafdeling wordt uw kind gezien door een kinderarts.

Om u en uw kind ook na de opname zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het nodig om iets meer te weten over het alcoholgebruik van uw kind. Daarom vraagt een verpleegkundige u en uw kind voor ontslag enkele vragenlijsten in te vullen. De kinderarts en kinderpsycholoog gebruiken de vragenlijsten ter voorbereiding op uw bezoek aan de polikliniek Jeugd en Alcohol, zo snel mogelijk na de opname.

Ontslag

Als uw kind voldoende hersteld is, mag hij/zij naar huis. In de ochtend komt de kinderarts nog langs voor een controle en voor het beantwoorden van eventuele vragen van u en uw kind. Bij ontslag krijgt u van de verpleegkundige een afspraak mee voor een bezoek aan de polikliniek Jeugd en Alcohol.

Nazorg op de polikliniek

Om ervoor te zorgen dat uw kind na opname goed herstelt en om een nieuwe alcoholvergiftiging te voorkomen, wordt uw kind verwezen naar de polikliniek Jeugd en Alcohol van het Diakonessenhuis. Deze polikliniek is speciaal bedoeld voor kinderen die vanwege een alcoholvergiftiging opgenomen zijn geweest of op de Spoedeisende hulp zijn gezien vanwege alcoholmisbruik. Het doel is om alcoholgebruik in de toekomst te voorkomen of op latere leeftijd te beperken. Op de polikliniek worden uw kind en u begeleid door een kinderarts en, indien nodig, een kinderpsycholoog. Hieronder leest u wat u van de nazorg op de polikliniek kunt verwachten.

Gesprek met kinderarts en psycholoog

Op de polikliniek Jeugd en Alcohol hebben uw kind en u een gesprek met een kinderarts. Indien nodig vindt een tweede gesprek met een psycholoog plaats.

In de gesprekken komt de lichamelijke en emotionele conditie van uw kind aan de orde. Hoe gaat het met uw kind na de alcoholvergiftiging? Hoe zijn de leerprestaties en hoe verlopen de sociale contacten? Ervaart uw kind lichamelijke klachten? U en uw kind krijgen informatie over de gevolgen van een alcoholvergiftiging en natuurlijk kunt u terecht met uw eigen vragen. Wij stellen het zeer op prijs als beide ouders, zo mogelijk, bij de gesprekken aanwezig zijn. Het doel van deze gesprekken is duidelijk te krijgen waarom juist u of uw kind dit is overkomen. Daarna kijken we wat voor hulp er nodig is om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En om te zorgen dat uw kind nu en in de toekomst minder alcohol gebruikt. Daarmee verklein je het risico op hersenschade, verkeersongelukken en verslaving.

Advies

Tijdens het gesprek met de kinderarts krijgt u advies over eventuele vervolgstappen. Het kan zijn dat er verder onderzoek nodig is of dat uw kind meer begeleiding nodig heeft. Als dit het geval is, dan zorgt het ziekenhuis voor de nodige verwijzingen of wordt een nieuwe afspraak op de polikliniek gepland.

Het voorkomen van alcoholschade

Vanuit de polikliniek zullen wij u zo goed mogelijk begeleiden. Daarnaast zullen u en uw kind vooral veel zelf moeten doen om alcoholschade in de toekomst te voorkomen. Hieronder leest u waarom dit zo belangrijk is. Ook vindt u adviezen voor u als ouder.

Gevolgen van drinken op jonge leeftijd

Alcohol is extra ongezond tijdens de groei
De hersenen ontwikkelen zich tot gemiddeld het 24e jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan van invloed zijn op het concentratievermogen en het gedrag van uw kind. Bij jongeren die regelmatig drinken is de kans op alcoholverslaving op latere leeftijd groter. In de puberteit groeien botten en spieren versneld. Hormonen beïnvloeden deze processen en alcohol verstoort de balans. Alcohol verlaagt onder andere de hoeveelheid mannelijk hormoon en groeihormoon. Van jongens is bekend dat alcoholgebruik de botontwikkeling remt.

Minder goede school-, studie-, en werkprestaties
Na een avond drinken functioneert het geheugen slechter. Concentreren wordt daardoor moeilijker. Bij jongeren kost het afbreken van alcohol meer tijd dan bij een volwassene. Na een avond veel drinken ben je de volgende ochtend nog steeds onder invloed. Jongeren hebben net als volwassenen na een weekend stevig drinken zeker twee dagen nodig voor herstel.

Meer kans op onveilig vrijen
Onder invloed van alcohol durven jongeren meer en doen ze eerder dingen die ze zonder alcohol niet zouden doen. Zo vrijen jongeren vaker onveilig als ze gedronken hebben.

Meer ongelukken en agressie
Wie alcohol drinkt, heeft zichzelf minder onder controle en reageert langzamer. De kans op ongelukken is hierdoor groter. Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren die drinken tijdens het uitgaan vaker slachtoffer of dader zijn van agressief gedrag.

Een black-out
Een black-out kan ontstaan wanneer veel alcohol in korte tijd wordt gedronken. Op het moment van drinken lijkt er niets aan de hand maar de volgende ochtend blijkt de herinnering uit het geheugen verdwenen te zijn. Een regelmatige black-out kan blijvende schade veroorzaken aan de hersenen. Black-outs komen vaak voor.

Grotere kans op alcoholvergiftiging
Jongeren drinken tijdens het uitgaan vaak veel in korte tijd. De kans op een alcoholvergiftiging neemt hierdoor toe. Bij een alcoholvergiftiging raakt het zenuwstelsel verdoofd en treedt er bewusteloosheid op. Bij een zeer zware alcoholvergiftiging kan dit leiden tot een coma met zelfs de dood tot gevolg.

Grotere kans op ernstige verkeersongelukken
De kans op een ernstig verkeersongeluk wordt groter, ook bij jongeren die weinig alcohol drinken. Wie alcohol gedronken heeft, is minder alert en reageert langzamer. Een val kan minder goed worden opgevangen. Daardoor is er meer kans op hersen- en rugletsel. Wij zien helaas veel jonge slachtoffers van verkeersongelukken door alcohol.

Adviezen voor ouders

U als ouder kunt uw kind helpen door duidelijke regels op te stellen. Wij raden u aan het drinken van alcohol onder de 18 jaar te verbieden. Onderzoek toont aan dat wanneer ouders dit doen de kans op buitensporige alcoholinname kleiner is dan wanneer ouders kinderen onder de 18 jaar af en toe toestaan alcohol te drinken. Als u overweegt toe te staan dat uw kind boven de 18 jaar af en toe een glas alcohol nuttigt, bedenk dan dat de hersenen van kinderen gemiddeld tot het 24e jaar in ontwikkeling zijn. Het regelmatig drinken van alcohol heeft hierop een negatieve invloed. Zeker als er meer dan 5 glazen, in korte tijd, per gelegenheid worden gedronken. Dit noemen we ‘binge drinking’. Maar ook het regelmatig drinken van kleine hoeveelheden op jonge leeftijd kan hersenbeschadiging opleveren. Het is belangrijk dat u als ouder het goede voorbeeld geeft en duidelijke afspraken maakt met uw kind. Verbindt consequenties aan het overtreden van ‘uw regels’. Wees duidelijk en consequent, daar is uw kind het meest bij gebaat.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de polikliniek Kindergeneeskunde. Meer informatie over alcoholmisbruik onder jongeren vindt u op de volgende websites:

Telefoonnummers

Polikliniek Kindergeneeskunde
088 250 6326

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 16 december 2021

Code: K22