Apotheek van het Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis heeft een eigen apotheek op locatie Utrecht en Zeist. Iedereen kan deze apotheek gebruiken. Dit kan direct na uw bezoek aan de polikliniek of na ontslag uit het ziekenhuis. Ook uw bezoeker of begeleider kan hier medicijnen afhalen. In deze folder vindt u informatie over de apotheek en over het bestellen en afhalen van medicatie.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

De medewerkers van de apotheek staan klaar om uw vragen te beantwoorden en om u advies te geven. U kunt bij ons terecht voor:

 • medicatie na polikliniekbezoek of na ontslag uit het ziekenhuis;
 • recepten die u van de medisch specialist heeft gekregen;
 • recepten die u van de huisarts heeft gekregen;
 • zelfzorgmiddelen (geen recept nodig);
 • informatie over medicijnen;
 • een gesprek met de apotheker (op aanvraag).

Afhalen medicatie

 • Heeft u op de polikliniek een recept meegekregen voor medicatie? Dan kunt u uw medicijnen meteen na het polikliniekbezoek afhalen bij de apotheek van het Diakonessenhuis. We kijken altijd of u uw medicijnen naast elkaar mag gebruiken. Daarom vragen we u welke medicijnen u al gebruikt. Ook geven we aan uw eigen apotheek door welke medicijnen u meekrijgt. We werken nauw samen met medisch specialisten en nemen bij vragen direct contact met hen op.
 • Gaat u na opname in het ziekenhuis weer naar huis en heeft u thuis medicijnen nodig? Uw arts of verpleegkundige kan deze medicijnen voor u aanvragen bij de apotheek van het Diakonessenhuis. Bij ontslag staan uw medicijnen dan voor u klaar.
 • De apotheek kan uw medicijnen ook op de verpleegafdeling bezorgen. Geef het aan bij de verpleging als u dit prettig vindt.
 • Als een product in de apotheek niet op voorraad is en op uw verzoek door de apotheek is besteld of bereid, bent u verplicht het product af te nemen.
 • Producten die voor u klaar liggen op naam, bewaren we 1 maand voor u.
 • Kunt u uw medicijnen zelf niet ophalen? En kan niemand anders dit voor u doen? In overleg met de apotheek is thuisbezorging mogelijk.

Uw apotheek is uw keuze

U kiest voor de meeste medicijnen zelf bij welke apotheek u ze haalt. U kunt eenmalig bij de apotheek van het Diakonessenhuis langsgaan na uw bezoek aan de polikliniek of na een opname. Maar u kunt ook al uw (herhalings)recepten door ons laten regelen. Wij laten uw vaste apotheek weten welke medicijnen u van ons meekrijgt. U kunt dus zonder problemen medicijnen afhalen bij onze apotheek terwijl u daarnaast bij uw eigen apotheek blijft.

Ziekenhuisverplaatste zorgmedicatie

Voor sommige medicatie kunt u alleen in de apotheek van het ziekenhuis terecht. Het betreft dure medicijnen waarvan de overheid heeft besloten dat deze alleen door ziekenhuisapotheken verstrekt mogen worden. We noemen dit ziekenhuisverplaatste zorgmedicatie.

Bekijk de video over ziekenhuisverplaatste zorgmedicatie

Uitwisseling medicatiegegevens: alleen met uw toestemming

De apotheek van het Diakonessenhuis is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit betekent dat wij gegevens over uw medicijngebruik kunnen doorgeven aan andere zorgverleners die u behandelen. Bijvoorbeeld aan uw huisarts, behandelend specialist of lokale apotheek. Ook kunnen we bij die zorgverleners uw actuele medicatieoverzicht opvragen. Dit is belangrijk voor een goede medicatiebegeleiding.

Wij mogen uw medicatiegegevens alleen doorgeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij de apotheek kunt u toestemming geven door een formulier te ondertekenen. Wij horen graag van u of u akkoord gaat met het uitwisselen van gegevens.

Meer informatie over het LSP vindt u op deze website en in de patiëntenfolder die verkrijgbaar is bij de apotheek.

Inschrijven bij de apotheek

Bent u nog niet bekend in het ziekenhuis? Dan schrijven we u in bij de apotheek. U moet hiervoor een geldig legitimatiebewijs meenemen. We vragen u hierna één keer bij de balie Patiëntinschrijving van het ziekenhuis langs te gaan. Hier maakt u uw inschrijving compleet voor een later bezoek of een bezoek aan een andere afdeling van het ziekenhuis.

Terugbrengen van medicijnen

U kunt medicijnen die u niet meer gebruikt of die over de houdbaarheidsdatum zijn bij ons terugbrengen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonsgegevens op de producten die u inlevert. Wij gooien de medicijnen op de juiste manier weg. U krijgt nooit geld terug als u medicijnen inlevert.

Ook medicijnafval zoals gebruikte spuiten en naalden kunt u bij ons inleveren. Deze moet u op een veilige manier in een afgesloten naaldencontainer doen. Wij zorgen voor een veilige afvoer.

Locatie

De apotheek van het Diakonessenhuis locatie Utrecht vindt u in de centrale hal van het Diakonessenhuis tegenover de hoofdingang. De apotheek is bereikbaar via telefoonnummer 088 250 5060 en via e-mail [email protected].

De apotheek van het Diakonessenhuis locatie Zeist vindt u in de centrale hal van het Diakonessenhuis. De apotheek is bereikbaar via telefoonnummer 088 250 9060 en via bovenstaand e-mailadres.

Openingstijden

Openingstijden klinische apotheek Utrecht en Zeist 

De poliklinische apotheek is tijdelijk korter open.

 • Apotheek Utrecht is op maandag-vrijdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur
 • Apotheek Zeist is op maandag-vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur / 13.00 tot 17.00 uur

Medicatie uitgifte-automaat

In Utrecht is ook een medicatie uitgifte-automaat waar u 24 uur per dag, 7 dagen per week medicatie kunt afhalen.

U kunt hier medicijnen afhalen:

 • die niet gekoeld bewaard hoeven te worden;
 • waar u niet voor hoeft te betalen;
 • waar geen uitleg (meer) bij nodig is;
 • als wij in het bezit zijn van uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres.

U ontvangt een sms- of een e-mailbericht als de medicijnen voor u klaarstaan. In dit bericht staat een code. Deze code toetst u in op de automaat, gevolgd door de cijfers van uw geboortedag en geboortemaand. De automaat geeft dan uw medicijnen uit. U kunt de medicatie tot 72 uur na het verzenden van de code ophalen bij de automaat.

Vragen en spoedrecepten buiten openingstijden

Buiten openingstijden kunt u voor vragen en spoedrecepten terecht bij Dienstapotheek Utrecht. Deze vindt u in het spoedzorgcentrum van het Diakonessenhuis locatie Utrecht:

Burgemeester Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
Telefoon 030 214 45 83

Vragen

Lees op onze website meer over de apotheek van het Diakonessenhuis. En natuurlijk helpen onze medewerkers u graag.

Telefoonnummers

Apotheek Diakonessenhuis Utrecht
088 250 5060

Apotheek Diakonessenhuis Zeist
088 250 9060

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 27 februari 2024

Code: APOTHEEK01