Arteriële vaatafsluiting van het oog

De oogarts heeft bij u een arteriële vaatafsluiting van het oog geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelingsmogelijkheden.

Wat is een arteriële vaatafsluiting?

Het menselijk lichaam wordt via het bloed continu voorzien van zuurstof en ander belangrijke stoffen. Het aanvoerende zuurstofrijke bloed zit in arteriën en het afvoerende zuurstofarme bloed zit in venen. Het netvlies van het oog bevat ook arteriën en venen.

Als er plotseling een afsluiting is van het aanvoerende zuurstofrijke bloed naar (een deel van) het netvlies, spreken we van een arteriële vaatafsluiting (arteriële trombose). Bij een arteriële vaatafsluiting ziet u ineens een deel van het gezichtsveld niet meer. Het kan ook zijn dat u helemaal niets meer met het betreffende oog ziet. Het zenuwweefsel in het netvlies kan niet lang zonder zuurstof. Al na enkele uren is er blijvende schade die vaak tot blijvende slechtziendheid leidt.

Onderzoek naar de oorzaak

Bij een arteriële vaatafsluiting is het van belang om de onderliggende oorzaak op te sporen en te behandelen. Uw oogarts verwijst u hiervoor naar een neuroloog of een internist, om onderzoek te doen naar de achterliggende oorzaak van de vaatafsluiting en zo mogelijk een behandeling in te stellen om het herhalingsrisico te verkleinen.
Vaak is de oorzaak een bloedpropje dat het bloedvat verstopt. Meestal adviseert uw oogarts om alvast met bloedverdunners te beginnen. Het bloedpropje kan afkomstig zijn uit uw halsvaten of van uw hart.Als de oorzaak in uw hart ligt, dan wordt u ook doorverwezen naar de cardioloog.
Als u ook klachten heeft van vermoeidheid, pijn bij kauwen en pijn bij het slapen, kan er sprake zijn van een ontsteking van de arteriën (arteritis temporalis). Als hieraan gedacht wordt, kan de oogarts de bloedbezinking (BSE) laten bepalen en zo nodig u met spoed verwijzen naar een internist voor verder onderzoek en behandeling. De internist zal in het geval van een sterke verdenking op een ontsteking van de bloedvaten uw doorverwijzen naar een chirurg om een biopt te nemen uit het bloedvat in de slaap.

Behandeling

In de acute fase (de eerste uren na aanvang van de klachten) kan het bloedpropje doorschieten naar een kleiner bloedvaatje. Om dit proces te stimuleren kunt u de oogbol stevig masseren of kan de oogarts de oogdruk verlagen. Na een arteriële vaatafsluiting is er doorgaans geen behandeling mogelijk om de gezichtsscherpte te verbeteren. Verdere poliklinische controles zijn niet nodig.

Resultaat

De gezichtsscherpte van het aangedane oog blijft meestal erg slecht door de blijvende schade aan het zenuwweefsel van het netvlies.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 26 februari 2024

Code: OOG30