Autorijden na een TIA of beroerte

Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed: het betekent namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Omdat u een beroerte of TIA heeft doorgemaakt, vraagt u zich mogelijk af of u nog mag rijden. In deze folder vindt u in het kort informatie over de regelingen die hieromtrent gelden. Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u overleggen met een CVA-verpleegkundige, een arts, of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Autorijden na een beroerte - procedure via het CBR

Na een beroerte (CVA) mag u in ieder geval twee weken niet autorijden (groep 1 rijbewijzen). Wie beroepschauffeur is van een auto, vrachtauto of bus, mag na een beroerte 4 weken niet beroepsmatig gebruik maken van dit voertuig (groep 2 rijbewijzen). Hierna is mogelijk een neurologisch rapport nodig. U moet geheel vrij zijn van functiestoornissen voordat u weer mag gaan rijden. Bespreek na deze twee of vier weken, onderstaande procedure met uw neuroloog.

De procedure:

 • Wij adviseren altijd een melding te doen bij het CBR. Als u dit niet doet en er onderweg iets gebeurt, dan kan de verzekeringsmaatschappij een probleem maken over de aansprakelijkheid.
 • U kunt tegen betaling een 'eigen verklaring' invullen. De 'eigen verklaring' is verkrijgbaar bij de gemeente of te downloaden via de website van het CBR. Op dit formulier geeft u aan dat u een neurologische aandoening heeft (doorgemaakt). Een arts, bijvoorbeeld uw huisarts, moet op dit formulier een aantekening maken van de datum van de beroerte, de aard en de ernst ervan.
 • De ingevulde ‘eigen verklaring’ stuurt u samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar het CBR.
 • Het CBR beoordeelt vervolgens uw rijvaardigheid.
 • Het kan zijn dat het CBR een aanvullende keuring door een onafhankelijke neuroloog verlangt. Deze neuroloog keurt u en stuurt een keuringsformulier op naar het CBR. Deze keurende neuroloog moet een ander zijn dan uw behandelend neuroloog.
 • Daarna krijgt u bericht van het CBR of u weer mag rijden of dat u nog een aanvullende rijtest moet doen.

Aanvullende rijtest

Als in de verklaring van de neuroloog (nog) sprake is van functiestoornissen, die de rijvaardigheid zouden kunnen beïnvloeden, is een rijtest noodzakelijk. Daaruit volgen een advies en mogelijk technische aanpassingen aan uw auto.

Melding

Het is uw eigen verantwoordelijkheid het CBR te melden dat u een beroerte hebt gehad.

Autorijden na een TIA

Na een TIA bent u tijdelijk ongeschikt om aan gemotoriseerd verkeer deel te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • het besturen van een personenauto of motor (2 weken)
 • het besturen van een vrachtwagen of bus (4 weken)
 • het vervoeren van personen in een taxi of busje voor personenvervoer (in overleg met CBR)
 • het geven van rijles (in overleg met CBR)

Uw neuroloog bespreekt met u hoe lang dit in uw geval geldt, en wanneer u weer de weg op mag. Beroepschauffeurs kunnen na deze periode weer geschikt worden verklaard voor beroepsvervoer, als uit het neurologisch rapport blijkt dat u vrij bent van geestelijke of lichamelijke functiestoornissen.

Wat betekent dit voor u?

Samengevat geldt voor u het volgende:

Koop een 'eigen verklaring' bij de gemeente of digitaal bij het CBR en vul deze in, aangevuld met een aantekening van een arts over de aard en ernst van uw CVA.

 • Stuur de 'eigen verklaring' met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar het CBR.
 • Na een eventuele keuring ontvangt u bericht van het CBR over uw rijgeschiktheid.
 • Het kan zijn dat een aanvullende rijtest nodig is. 
 • Elke persoon is anders. De beoordeling van uw rijvaardigheid hangt van uw persoonlijke situatie af. 

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het CBR of met de polikliniek Neurologie. Meer informatie vindt u ook op wetten.nl - Regeling - Regeling eisen geschiktheid 2000 - BWBR0011362 (overheid.nl)

Telefoonnummers

Polikliniek Neurologie
088 250 5303

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 26 februari 2021

Code: NEU18