Beademing in buikligging

In deze folder willen wij u informeren over beademing in buikligging. Deze folder is een aanvulling op de mondelinge informatie die u krijgt van de intensive carearts en de verpleegkundige die uw naaste of familielid verzorgt. Voor de leesbaarheid spreken we verder in de tekst over de patiënt, daar waar het om uw familielid of naaste kan gaan.

Waarom buikligging?

Er is besloten om de patiënt in buikligging te beademen. Ondanks speciale beademingstechnieken blijft de zuurstofvoorziening van het bloed onvoldoende. De longen voorzien het bloed van zuurstof. Wanneer het zuurstofgehalte in het bloed optimaal is, kunnen alle organen optimaal functioneren. Als de longen ziek zijn, is er onvoldoende opname van zuurstof. Het doel van beademing in buikligging is de zuurstofopname door de longen te verbeteren. Daardoor stijgt het zuurstofgehalte in het bloed. Dit komt onder andere doordat het onderste deel van de longen, aan de rugzijde, de kans krijgt om beter te functioneren. Vaak kan in deze houding sputum/slijm gemakkelijker worden afgevoerd door het lichaam.

Duur van de behandeling

De duur van beademing in buikligging varieert van enkele uren tot dagen achtereen. Dit hangt af van het herstel van de longen. Wanneer buikligging meerdere dagen nodig is, kan deze houding afgewisseld worden met rugligging. De arts beoordeelt de duur van de buikligging en of terugdraaien op de rug mogelijk is.

Bijzonderheden

De patiënt wordt in slaap gehouden door slaapmedicatie en krijgt pijnstilling. Hij of zij ondervindt geen hinder van de buikligging. Tijdens buikligging is het gezicht niet geheel zichtbaar. Door vochtophoping ontstaat zwelling in de laagst gelegen delen van het lichaam, in buikligging onder andere in het gezicht en de hals. Dit maakt dat de patiënt er anders uitziet dan u gewend bent. In rugligging trekt de zwelling na enige tijd vanzelf weg.

Een afbeelding van een man aan de beademing die op zijn buik ligt

Verzorging

Tijdens de rugligging wordt het gezicht verzorgd. Om de ogen te beschermen tegen uitdroging worden ze afgeplakt met oogverband. Door de buikligging kan er speeksel uit de mond lopen. Dit wordt regelmatig weggezogen. De mond wordt rondom ter bescherming verzorgd met vaseline. Om problemen in gewrichten en doorliggen te voorkomen veranderen we regelmatig de houding van het lichaam. Het hoofd wordt daarbij gedraaid naar rechts of links. Het streven is een houding te vinden die zo natuurlijk mogelijk is.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de verantwoordelijke verpleegkundige of arts. 

Telefoonnummers

Intensive Care (IC)
088 250 6249
Graag wijzen wij u er op dat alleen de contactpersonen kunnen bellen om te vragen naar de toestand van de patiënt. Wij verzoeken u te bellen voor 7.30 of na 10.00 uur. In de tussenliggende periode zijn wij bezig met de lichamelijke verzorging van de patiënten.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 15 maart 2021

Code: IC02