Beademing via een tracheostoma (informatie voor naasten)

Uw familielid of naaste is opgenomen op de intensive care (IC) en krijgt ter vervanging van een beademingsbuis (de tube) een tracheostoma. In deze folder vindt u hierover meer informatie. Deze informatie is een aanvulling op de mondelinge informatie die u krijgt van de intensive- care arts en de verpleegkundige die uw familielid of naaste verzorgt.

Wat is een tracheostoma?

Een tracheostoma is een opening in de hals, naar de luchtpijp toe. Via deze opening wordt een buisje ingebracht in de luchtpijp. Dit buisje noemen we ook wel tracheacanule. De tracheacanule wordt onder de stembanden geplaatst. 

Door de tracheacanule kan de patiënt zelf ademen of geholpen worden met ademen door de  beademingsmachine. De tracheostoma wordt onder narcose door de intensive-care arts geplaatst. Dit gebeurt op de IC.

Een afbeelding van de positie van de tracheostoma

Positie van de tracheostoma (afbeelding Smiths Medical)

Waarom een tracheostoma?

Er zijn verschillende redenen om een tracheostoma te plaatsen:

  • De patiënt ligt al langere tijd aan de beademing en het afbouwen van de beademing verloopt moeizaam. Met een tracheostoma gaat het afbouwen makkelijker.
  • De patiënt heeft een verminderde slik- en/of hoestfunctie waardoor er een risico op verslikken is. Via een tracheostoma  kan slijm makkelijk weggezogen worden.
  • Bij zwelling in het gezicht en/of de luchtwegen kan een tracheostoma geplaatst worden. Door de zwelling kan de patiënt niet ademen via de neus, keel of mond. Met een tracheostoma is ademhalen wel mogelijk.

Daarnaast is een tracheostoma voor de patiënt prettiger dan een beademingsbuis door de mond. De mond kan makkelijker schoongemaakt worden en spreken, eten en drinken is onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

De tracheacanule

De tracheacanule, het buisje dat wordt ingebracht, is korter dan de beademingsbuis (tube) door de mond. Het ademen via de tracheacanule is daarom minder zwaar. Dit zorgt ervoor dat het afbouwen van de beademingsmachine makkelijke gaat. Aan de tracheacanule zit een ballonnetje (cuff). De cuff zit aan de buitenkant van de tracheacanule, in de luchtpijp. Met een opgeblazen cuff kan de patient wel in en uitademen, maar kan er geen speeksel vanuit de mond in de longen terecht komen.

Afbeelding van de tracheacanule

Tracheacanule, cuff en ballonnetje (afbeelding Smiths Medical)

Praten met een tracheostoma

De patiënt kan praten met behulp van een spreekklepje. Om te kunnen praten moet de cuff leeg zijn. In het spreekklepje zit een ventiel. Bij inademen kan er lucht naar binnen via het ventiel en bij uitademing zorgt het ventiel dat de lucht via de stembanden weer naar buiten gaat. Hierdoor worden de stembanden in trilling gebracht en is er stemgeluid mogelijk. De logopedist geeft akkoord voor het gebruiken van het spreekklepje.

Eten en drinken met een tracheostoma

Met een tracheostoma is eten en drinken vaak mogelijk. Een voorwaarde is dat de patient zelf kan slikken en hoesten. De logopedist beoordeelt in hoeverre de patiënt zonder kans op verslikken, kan eten en drinken. Soms passen we het dieet tijdelijk aan en krijgt de patient sliktraining/ begeleiding van de logopedist.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de IC-arts en de verpleegkundige die uw naaste verzorgt.

Telefoonnummers

Intensive Care (IC)
 088 250 6249
Graag wijzen wij u er op dat alleen de contactpersonen kunnen bellen om te vragen naar de toestand van de patiënt. Wij verzoeken u te bellen voor 7.30 of na 10.00 uur. In de tussenliggende periode zijn wij bezig met de lichamelijke verzorging van de patiënten.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 15 maart 2021

Code: IC07