Behandeling van een allergie met sublinguale immunotherapie

Uw behandelend specialist heeft sublinguale immunotherapie met u besproken als een mogelijke behandeling voor uw allergie. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

Wat is sublinguale immunotherapie?

Bij sublinguale immunotherapie krijgt u in tabletvorm dagelijks steeds kleine hoeveelheden van de stof waar u allergisch voor bent. Op deze manier beïnvloeden we uw eigen afweersysteem stap voor stap. Het is de bedoeling dat uw allergische neus- en of oogklachten hierdoor afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. We zetten deze behandeling in bij allergieën voor graspollen, huisstofmijt of boompollen.

Om voldoende effect te hebben, duurt de behandeling minstens drie tot soms vijf jaar. Uw behandelaar heeft met u besproken wat de kans op effect is in uw geval.

In het eerste jaar van de behandeling nemen de allergieklachten al af. De behandeling is echter drie tot vijf jaar. Deze extra periode is bedoeld om ook na de behandeling blijvende afname van de klachten te houden.

Startmoment behandeling

Voor de verschillende allergieën kennen we verschillende startmomenten van sublinguale immunotherapie. U leest hier wat het beste moment is om te starten met uw behandeling.

Graspollen

Voor een optimaal behandeleffect en de minste kans op bijwerkingen adviseren we minimaal acht weken voor het graspollenseizoen (uiterlijk half februari) met de behandeling te starten. Deze behandeling is mogelijk vanaf vijfjarige leeftijd.

Huisstofmijt

Deze behandeling kan ieder moment van het jaar starten en is mogelijk vanaf twaalfjarige leeftijd.

Boompollen

Ons advies is om deze behandeling minimaal zestien weken voor aanvang van het boompollenseizoen (dus voor september) te starten. Hierdoor halen we het beste resultaat uit de behandeling en ontstaat de minste kans op bijwerkingen. Deze behandeling is mogelijk vanaf achttienjarige leeftijd.

Het behandeltraject

De eerste tablet

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de polikliniek Allergologie. Hier neemt u onder begeleiding van een van onze doktersassistentes de eerste tablet in. Reden hiervoor is de kleine kans op een allergische reactie na inname. U blijft na inname een half uur op de polikliniek waarbij we u goed in de gaten houden. De meeste patiënten krijgen milde en snel voorbijgaande klachten in de mond. Bij een hevigere reactie beoordeelt uw specialist of de behandeling voor u geschikt is. Dit komt zelden voor.

Het vervolg

Het vervolg van de behandeling vindt thuis plaats. U neemt dagelijks één tablet in. Als u een tablet vergeet, neemt u nooit een dubbele dosis. U gaat gewoon door met één tablet per dag. Afhankelijk van gekozen behandeling komt u een of meerdere keren per jaar op controle op de polikliniek Allergologie. We bespreken dan het effect van uw behandeling en de voortgang.

Na de eerste controle

U volgt uw behandeling minimaal drie jaar. Het is belangrijk om de behandeling ook voort te zetten als uw allergiesymptomen minder ernstig worden of helemaal verdwijnen. Dit is een teken dat de behandeling goed werkt.

Gebruik tablet

Uit de verpakking halen

Haal de tablet met droge handen uit de verpakking. Druk de tablet niet door de verpakking heen. De tablet breekt namelijk snel. U haalt de tablet als volgt uit de verpakking:

 • Scheur het randje met de driehoekjes erop van de bovenkant van de verpakking.
 • Scheur vervolgens een vierkantje uit de verpakking langs de gestippelde lijnen.
 • Pak daarna de tablet met droge handen uit de verpakking.

De tablet innemen

Leg de tablet onder de tong en slik het niet door. Als u de tablet doorslikt, komt het allergeen in de maag en wordt het afgebroken door de zuren in de maag. Hierdoor is de tablet niet meer werkzaam.

Door de tablet onder de tong te leggen, komt het allergeen direct in contact met het immuunsysteem in de slijmvliezen. U neemt de tablet als volgt in:

 • Leg de tablet onder de tong, deze smelt binnen enkele seconden.
 • Gedurende één minuut nadat u de tablet onder de tong lag, slikt u niet.
 • Eet en drink de eerste vijf minuten na inname van de tablet niet.

Bijwerkingen

Zoals bij alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen ontstaan. Als bijwerkingen optreden, zijn deze vaak mild van aard en treden meestal op in het begin van de kuur. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • jeuk, branderig gevoel of lichte zwelling in de mond, van tong en/of lippen
 • huidreacties zoals jeuk, bultjes en uitslag
 • maag- en darmklachten

Wanneer belt u ons?

Ondanks het toezicht bij het inname van de eerste tablet, bestaat een kleine kans op een ernstige reactie thuis. Neem in de volgende gevallen contact met ons op:

 • moeite met slikken
 • huiduitslag
 • moeite met ademhalen
 • ernstige zwelling van het gezicht, mond en/of keel
 • verandering in stem
 • verergering van bestaand astma

Tips en adviezen

 • Om het prikkelende gevoel onder uw tong te verminderen, kunt u een ijsklontje onder uw tong plaatsen. Doe dit minstens vijf minuten na inname van de tablet.
 • Het kan even duren voordat uw lichaam went aan de behandeling. U kunt desgewenst een anti-allergietablet (antihistaminicum) innemen voordat u de tablet met allergeen inneemt.

Voorzorgsmaatregelen

U kunt deze behandeling niet krijgen als:

 • U een aandoening heeft die de werking van het afweersysteem beïnvloed.
 • U in de afgelopen 3 maanden voor aanvang van de behandeling een ernstige astma exacerbatie of ongecontroleerde astma heeft gehad.
 • U kanker heeft.
 • U een ontsteking in de mond heeft met ernstige klachten.
 • U allergisch bent voor één van de hulpstoffen van de tablet.

Dit wordt uiteraard met u besproken voorafgaand aan de behandeling.

Tijdelijk stoppen

In enkele situaties is het goed om de behandeling even te stoppen. U of uw kind stopt gedurende zeven dagen met inname als:

 • U net een tand heeft laten verwijderen of een chirurgische ingreep in uw mond heeft gehad.
 • Uw kind met melkgebit net een tand heeft gewisseld.

Let op 

Bespreek het met uw specialist als het volgende voor u geldt:

 • Als u een ernstige allergie voor vis heeft. De smelttabletten kunnen sporen van vis-eiwitten bevatten.
 • Bij gebruik van de huisstofmijttablet: Als u voor een depressie wordt behandeld met tricyclische antidepressiva (een middel tegen onder andere depressieve stemming) of monoamino-oxidaseremmer (MAOI’s) of met COMT-remmers voor de ziekte van Parkinson.

Zwangerschap en borstvoeding

Op dit moment is er geen ervaring met het gebruikt van sublinguale immunotherapie tijdens de zwangerschap. We starten de behandeling niet op als u zwanger bent. Als u tijdens de behandeling zwanger wordt, vraag dan aan uw behandelend specialist of u door kunt gaan met de behandeling. Op dit moment is er geen ervaring met het gebruik van sublinguale immunotherapie bij vrouwen die borstvoeding geven. Bij kinderen die borstvoeding krijgen worden geen gevolgen verwacht. Twijfelt u toch? Neem dan contact op met uw behandelen specialist.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de polikliniek Allergologie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Allergologie
088 250 6604

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 juni 2022

Code: AL07