Behandeling met botulinetoxine (Botox® - bij overmatig zweten)

Vanwege overmatig transpireren ondergaat u binnenkort een behandeling met botulinetoxine (Botox) of u overweegt deze behandeling. Voor deze behandeling kunt u terecht op de polikliniek Dermatologie van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en de gang van zaken in het ziekenhuis.

Wat is zweten?

Zweten (of transpireren) is het uitscheiden van vocht dat wordt geproduceerd in speciale orgaantjes in de huid: de zweetklieren. Het produceren van zweet is belangrijk bij het op peil houden van onze lichaamstemperatuur.

Overmatig zweten

Overmatig zweten komt vrij veel voor. In sommige gevallen is er een relatie met bepaalde ziekten of is er sprake van aangeboren of op latere leeftijd verkregen afwijkingen van de zenuwen. Bij de meeste mensen die een grote zweetproductie hebben is er echter geen sprake van een echte afwijking. Toch kan de zweetproductie zo fors zijn dat het belemmerend werkt in het dagelijkse sociale verkeer of dat bepaalde activiteiten, zoals autorijden, moeilijk worden.

Wat is een behandeling met botulinetoxine?

Behandeling met botulinetoxine is een van de mogelijkheden om overmatig zweten te behandelen. Bij deze behandeling worden kleine hoeveelheden van de stof botulinetoxine in de huid gespoten. Dit zenuwgif wordt geproduceerd door de botulinebacterie. Het middel zorgt voor blokkade van de signalen van de zenuwen die de zweetklieren aanzetten tot zweetproductie waardoor het zweten stopt. De behandeling is zeer effectief maar het effect houdt slechts enkele maanden aan. De behandeling moet dan weer worden herhaald. Het effect bij behandeling in de oksels houdt langer aan dan aan de handen.

Wanneer wordt de behandeling wel/niet toegepast?

De behandeling wordt vooral toegepast bij overmatig zweten van de oksels. De behandeling kan niet plaatsvinden tijdens zwangerschap of als borstvoeding wordt gegeven. Ook mensen met een neuromusculaire ziekte (bijvoorbeeld myasthenia gravis) mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Eén dag voorafgaand aan uw afspraak dient u uw oksels te scheren en geen deodorant meer te gebruiken.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem uw legitimatiebewijs en verzekeringspas mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) bij de polikliniek Dermatologie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Als u zich te laat afmeldt moeten wij helaas 30 euro bij u in rekening brengen.

Gang van zaken rond de behandeling

Voorbereiding behandeling

U krijgt een verdovende crème (Emla®- crème) aangebracht op beide oksels. Dit wordt afgedekt met pleisters. De crème moet ongeveer een uur inwerken. U kunt wachten in de wachtkamer of in het restaurant van het ziekenhuis. U kunt er ook voor kiezen om de verdovende crème niet aan te laten brengen.

De behandeling

Een assistente verwijdert de pleisters. Vervolgens tekent de arts het gebied af waar de injecties geplaatst gaan worden. Vervolgens krijgt u 15 tot 20 injecties per oksel. Ondanks de verdovende crème kan dit gevoelig zijn.

Duur van de behandeling

Het toedienen van de injecties duurt ongeveer 10 minuten. Samen met de voorbereiding duurt uw bezoek aan de polikliniek ongeveer anderhalf uur.

Na de behandeling

Naar huis

Na de behandeling kunt u meteen naar huis. U kunt plaatselijk wat ongemak voelen en kleine blauwe plekjes zien. Dit gaat na een paar dagen vanzelf over.

Effect van de behandeling

Het effect van de botulinetoxine merkt u vrijwel meteen en houdt tussen de twee en acht maanden aan. Als de botulinetoxine is uitgewerkt, kunnen we u opnieuw behandelen.

Complicaties

Bij deze ingreep kunnen zich de volgende complicaties voordoen:

  • Als u allergisch blijkt te zijn voor een van de bestanddelen van botulinetoxine kan een ernstige allergische reactie optreden. Dit komt maar zeer zelden voor.
  • Als botulinetoxine in contact komt met zenuwen die spieren bedienen, wordt de werking hiervan tijdelijk geremd. Ook deze bijwerking komt maar zeer zelden voor.
  • Sommige mensen die behandeld zijn met botulinetoxine ervaren dat de zweetproductie elders op de huid iets toeneemt. Dit wordt 'compensatoir zweten' genoemd. Dit effect is zeldzaam, meestal licht en van voorbijgaande aard.

Kosten en vergoeding

De behandeling met botulinetoxine wordt in principe niet door de zorgverzekeraar vergoed. U ontvangt en betaalt de rekening dus zelf. Houd hier rekening mee als u overgaat tot behandeling.

Wij vragen u vooraf een verklaring voor geïnformeerde toestemming te ondertekenen. Met deze verklaring geeft u aan geïnformeerd te zijn over de behandeling, de prijs en dat u weet dat u deze behandeling zelf moet betalen. Enkele weken na de behandeling krijgt u een rekening thuisgestuurd.

De behandeling van twee oksels kost € 629,00.

Wilt u weten of in uw geval de behandeling wordt vergoed, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Let op:

  • De prijs voor deze behandeling is een vaste prijs, ongeacht het effect van de behandeling.
  • Als de behandeling niet het verwachte effect heeft, kunnen we u opnieuw behandelen. U betaalt dan opnieuw de vaste prijs.

Vragen

Met vragen over uw behandeling kunt contact opnemen met de polikliniek Dermatologie. Meer informatie over (overmatig) zweten en de behandelingsmogelijkheden vindt u ook op huidinfo.nl.

Telefoonnummers

Polikliniek Dermatologie
088 250 6433

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 maart 2021

Code: DERM18