Behandeling met capecitabine

Uw arts heeft voorgesteld u te gaan behandelen met het celgroeiremmende middel capecitabine. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

Wat is capecitabine?

Capecitabine is een kankerremmende stof (cytostaticum). Het medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van kanker van de dikke darm, de endeldarm, de maag en bij de behandeling van borstkanker. Ook wordt het medicijn gebruikt om het opnieuw ontstaan van kanker van de dikke darm te voorkomen na operatieve verwijdering van de tumor.

Als patiënt van het Diakonessenhuis kunt u capecitabine uitsluitend bij de poliklinische apotheek van het Diakonessenhuis krijgen (dus niet bij uw eigen apotheek). Capecitabine kan als enige medicijn gebruikt worden maar het kan ook in combinatie met andere kankerremmende medicijnen worden gegeven.

Dosering

Voor u geldt een dosering van 2 keer per dag …… mg.

Dit betekent dat u 2 keer per dag inneemt:

.….. tablet(ten) van ………………mg en

…….tablet(ten) van …………….. mg

Een cyclus met capecitabine duurt meestal 3 weken (21 dagen).
Tijdens de eerste 2 weken (14 dagen) van elke cyclus neemt u 2 maal per dag capecitabine in.
Tijdens de derde week (dag 15 tot en met dag 21) van de cyclus neemt u géén capecitabine.

De volgende kuur start in principe 3 weken na dag 1, afhankelijk van de uitslagen van (bloed)onderzoek en hoe het met u gaat.

Dag 1 t/m 142 keer per dag capecitabine tabletten innemen
Dag 15/ 21Geen tabletten innemen (stopweek)

Innameschema

Gebruiksaanwijzing

 • Neem de tabletten in volgens voorschrift;
 • Neem de tabletten in binnen 30 minuten na uw maaltijd (ontbijt en avondeten). Hierdoor heeft u minder kans op maagklachten en misselijkheid;
 • Houd 12 uur tussen beide innamemomenten;
 • Slik de tabletten zonder kauwen in zijn geheel door met een glas water. Als u hier moeite mee heeft, neem dan contact op met de poliklinische apotheek;
 • Bewaar de capecitabine in de verpakking van de apotheek bij kamertemperatuur.

Als u een dosis bent vergeten

Het is belangrijk dat u dit medicijn inneemt zoals met u is afgesproken. 

Als u binnen een uur na het gebruikelijke tijdstip merkt dat u de dosis bent vergeten, neem de dosis dan alsnog in. Bemerkt u het later, sla de dosis dan over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Volg dan verder het normale doseringsschema en informeer uw arts of verpleegkundig specialist bij het volgende ziekenhuisbezoek.

Als u braakt na inname

Als u braakt na inname van de tabletten, neem dan geen nieuwe tabletten in maar neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema. U kunt uw arts of verpleegkundig specialist vragen om medicatie tegen misselijkheid.

Controles

In de week voorafgaand aan de volgende kuur wordt (bloed)onderzoek gedaan en heeft u een afspraak met de behandelend arts of verpleegkundig specialist. Afhankelijk van de bloeduitslagen en de bijwerkingen kan het zijn dat de dosis wordt aangepast.

Bijwerkingen

Als u klachten ondervindt van de medicatie, stop dan niet plotseling met de inname. Neem altijd eerst contact op met uw arts of verpleegkundig specialist. Capecitabine kan de volgende bijwerkingen hebben:

 • maag-darmklachten zoals diarree, verminderde eetlust en misselijkheid
 • smaakstoornissen en verminderde eetlust
 • vermoeidheid
 • verminderde functie van het beenmerg
 • koude rillingen en / of koorts
 • pijnlijke, rode, gezwollen en/of tintelende handen en voeten (hand- voetsyndroom)
 • blaasjes en pijn in de mond
 • krachtsvermindering

Bij ernstige bijwerkingen kan de medicatie tussentijds gestaakt of aangepast worden. De niet ingenomen medicatie vervalt. Onderbreek nooit zelf de behandeling, maar alleen in overleg met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Sommige medicijnen gaan niet goed samen met capecitabine. Uw apotheek controleert of uw geneesmiddelen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Ook medicijnen, voedingssupplementen of vitamines die u zonder recept kunt kopen (bijv. bij de drogist) kunnen een wisselwerking met capecitabine hebben. Een voorbeeld hiervan is foliumzuur. Gebruik bij voorkeur geen foliumzuur of vitaminepreparaten met foliumzuur. Foliumzuur kan de bijwerkingen van capecitabine versterken. Moet u toch foliumzuur gebruiken, bespreek dit dan eerst met uw arts of apotheek. Ook met vragen over het gebruik van andere vrij verkrijgbare medicijnen, voedingssupplementen of vitamines, kunt u bij uw arts of apotheek terecht.

Huidverzorging

Gebruik een hoge beschermingsfactor om de huid tegen zonlicht of UV-stralen te beschermen. Ziet u een verdacht plekje op uw huid, laat uw huid dan controleren door uw huisarts.

Advies bij hand-voetsyndroom

Tijdens de behandeling kunt u last krijgen van het hand-voet-syndroom. Handen en voeten zijn dan pijnlijk, rood en gezwollen en kunnen tintelen of dood aanvoelen. Ook kan de huid schilferen en kunnen er zweren of blaren op de huid ontstaan.

Bij de meeste mensen zijn de klachten mild en verdwijnen deze binnen 1 of 2 twee weken. Zijn de klachten ernstiger, dan krijgt u hiervoor medicijnen.

Tips

 • Douche en baad niet te heet.
 • Ga niet naar de sauna.
 • Voorkom blootstelling aan de zon.
 • Draag geen strakke en afsluitende schoenen, sokken of kleding.
 • Draag ruime en gemakkelijke kleding en (bij voorkeur dichte) schoenen.
 • Smeer uw handen en voeten in met een vette crème, zoals vaselinelanettecrème of vaselinecetomacrogolcrème. Deze crèmes zijn zonder recept bij uw apotheek verkrijgbaar.

Contact opnemen

Neem in de volgende gevallen contact op met uw verpleegkundig specialist:

 • koorts van 38,5 ˚C of hoger met of zonder koude rillingen;
 • vier of meer keer per dag grote hoeveelheden waterdunne ontlasting;
 • langer dan 48 uur verstopping (obstipatie);
 • langer dan 24 uur braken bij elke inname van vocht of voedsel;
 • ernstige symptomen van hand-voet-syndroom zoals blaarvorming of pijnklachten.

Telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Voorzorgsmaatregelen

Capecitabine is een vorm van chemotherapie. Dit vraagt om de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Bewaar de tabletten buiten bereik van kinderen.
 • Het breken van capecitabine tabletten is niet toegestaan.
 • Neem de tabletten met voldoende water in (de inhoud van een glas).
 • Was na het innemen van capecitabine direct uw handen.
 • Verzamel de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak en voer deze af als huisvuil.
 • Was na elk toiletbezoek de handen. Voor mannen geldt: plas zittend om spatten te voorkomen.
 • Spoel na het gebruik van het toilet tweemaal achtereen door, met het wc-deksel dicht. Zo voorkomt u spatten. Maak het toilet elke dag schoon.
 • Doe kleding of beddengoed met urine, ontlasting, bloed of braaksel meteen in de wasmachine. Gebruik daarbij wegwerphandschoenen.
 • Ruim urine, ontlasting en braaksel met tissues op en gooi deze weg in het toilet. Draag hierbij ook wegwerphandschoenen. Maak de plek eventueel schoon met een sopje. Spoel het sopje door het toilet. Gooi de gebruikte materialen weg in een dubbele afvalzak.
 • Vindt u kapotte tabletten in het doosje? Ga dan direct met het doosje terug naar de apotheek.
 • Krijgt u poeder van een gebroken tablet op uw huid? Dan moet u uw huid direct wassen met zeep en veel koud water.
 • Krijgt u poeder van een gebroken tablet in uw oog? Spoel uw oog dan met veel water.
 • Breng overgebleven medicatie altijd terug naar de apotheek; gooi dit nooit weg.

Als uw partner/ naaste u helpt bij het innemen van de medicatie

Als uw partner/naaste u helpt bij het innemen van de medicatie gelden voor deze persoon de volgende instructies:

 • Trek wegwerphandschoenen aan voor het uitpakken van de tabletten.
 • Geef de tablet rechtstreeks in de mond.
 • Trek de handschoenen uit en doe deze met de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak die u als huisvuil afvoert.

Vragen

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw arts of verpleegkundig specialist.

Met vragen over de medicatie kunt u contact opnemen met de apotheek van het Diakonessenhuis.

Organisaties/websites

Op de website van het KWF kankerbestrijding vindt u informatie over de behandeling van kanker. Daarnaast kunt u ook in contact komen met lotgenoten en uw ervaringen met hen delen. KWF geeft ook diverse brochures uit die u via de website kunt opvragen/downloaden.

Op de website van het Helen Dowling Instituut vindt u informatie over psychologische zorg en begeleiding bij kanker. Voor een afspraak heeft u een verwijzing nodig; deze kan uw huisarts of verpleegkundig specialist  voor u regelen.

Het fysiotherapeutisch centrum OOFU is gespecialiseerd in oncologische revalidatie en begeleid sporten tijdens uw behandeling. Zij werken nauw samen met onze verpleegkundig specialisten. Zie voor meer informatie de website van het OOFU.

Op de website www.bijwerkingenbijkanker.nl van het Integraal kankercentrum Nederland kunt u de bijwerkingen van uw behandeling met bijbehorende adviezen terugvinden.

Op de website www.apotheek.nl kunt u informatie vinden over het gebruik van het geneesmiddelen.

Telefoonnummers en openingstijden

Dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie
088 250 6562 (ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00)

Spoedeisende hulp
088 250 6211 (avond, nacht en weekend)

Poliklinische apotheek Diakonessenhuis
088 250 5060 (Utrecht)
088 250 9060 (Zeist)
Zie voor openingstijden www.diakonessenhuis.nl

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 14 juni 2021

Code: APOTHEEK07