Behandeling met galantamine

Uw arts heeft u galantamine voorgeschreven. In deze folder vindt u informatie over dit geneesmiddel. De informatie is een aanvulling op de adviezen van uw behandelend arts en de bijsluiter.

Wat is galantamine?

Galantamine is een middel dat wordt voorgeschreven bij bepaalde vormen van dementie, onder andere bij de ziekte van Alzheimer. Het is ook wel bekend onder de merknaam Reminyl.

Galantamine kan dementie niet genezen of het ziekteproces vertragen. Wel kan het symptomen zoals geheugenverlies en verwardheid verminderen. Door behandeling met galantamine willen we bereiken dat u uw dagelijkse bezigheden zo lang mogelijk kunt blijven uitvoeren.

Galantamine werkt niet bij iedereen. Dit betekent dat we pas bij gebruik van het middel kunnen zien of het bij u het gewenste effect heeft.

Hoe werkt galantamine?

Onze hersenen hebben een sturende taak. Ze kunnen deze taak alleen uitvoeren als hersencellen met elkaar in contact staan. Hiervoor zijn bepaalde  boodschapperstoffen’ nodig, de zogenaamde neurotransmitters. Bij een tekort aan deze boodschapperstoffen ontstaan er problemen met de hersenfuncties. Dat zijn functies om te kunnen denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en onthouden. Eén van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Het vermoeden bestaat dat de symptomen die optreden bij dementie een gevolg zijn van een tekort aan acetylcholine. Galantamine verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en zou op deze manier uw functioneren kunnen verbeteren.

Hoe gebruikt u galantamine?

U neemt één keer per dag een galantaminecapsule in met water of een andere vloeistof. Bij voorkeur ‘s ochtends bij het ontbijt, halverwege de maaltijd. Het is de bedoeling dat u eerst iets eet, dan de capsule inneemt en dan weer iets eet.

De galantaminecapsule slikt u in zijn geheel door. U mag de capsule niet kauwen of fijn maken. In verband met de werking en mogelijke bijwerkingen is het gewenst, dat u galantamine inneemt onder toezicht van een naaste of  de thuiszorg. Meestal wordt onderstaand doseringsschema gebruikt:

  • Week 1 t/m 4: een keer per dag 1 capsule van 8 mg
  • Week 5 t/m 8: een keer per dag 1 capsule van 16 mg
  • Vanaf week 9: een keer per dag 1 capsule van 24 mg

Let op! Uw arts kan voor een ander doseringsschema kiezen. Volg altijd het advies van uw arts op.

Bijwerkingen

Zoals bij alle medicijnen kunnen bijwerkingen ontstaan bij het gebruik van galantamine. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • misselijkheid
  • braken en soms diarree
  • hoofdpijn

De meeste mensen krijgen geen bijwerkingen. Mochten er bijwerkingen optreden dan is dit meestal:

  • bij het starten van de behandeling
  • als de dosering wordt opgehoogd
  • als galantamine niet bij de maaltijd wordt ingenomen
  • als u een extra capsule inneemt (omdat u bent vergeten dat u er al eentje hebt genomen)

Treden er bijwerkingen op, meld dit dan bij uw behandeld arts. Hij/zij kan dan bepalen of er een (tijdelijke) aanpassing van de dosering nodig is. Pas de dosis niet zelf aan. Om bijwerkingen te voorkomen is het belangrijk dat u gedurende de dag voldoende drinkt (minimaal acht glazen). De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen enkele dagen. De arts kan eventueel tijdelijk een middel tegen misselijkheid geven. Als de klachten na enkele dagen niet weg zijn, dan kunt u contact opnemen met uw behandeld arts.

Vragen

Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige via de polikliniek Ouderengeneeskunde. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur via telefoonnummer  088 250 9115.

(Patiënten)organisaties

Alzheimer Nederland komt op voor de belangen van mensen met dementie en hun familie. U kunt hier terecht voor meer informatie. 

Alzheimer Nederland
telefoon: 030 - 65 96 900

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 18 augustus 2018

Code: OUD06