Behandeling van een hallux valgus

Binnenkort wordt u geopereerd aan een hallux valgus (standafwijking van de grote teen). In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom deze operatie. Deze operatie vindt in dagbehandeling plaats. Algemene informatie over een dagopname in het ziekenhuis vindt u in de folder ‘Dagopname in het Diakonessenhuis’.

Algemeen

Wat is een hallux valgus?

Een hallux valgus is een vergroeiing van de grote teen. Door de scheefstand van de grote teen steekt het kopje van het eerste middenvoetsbeentje steeds meer uit. Soms onstaat hierdoor een pijnlijke ontstoken bult, dit wordt een bunion genoemd. Het dragen van schoenen is dan erg pijnlijk. Hallux valgus geeft meestal geen (pijn)klachten.

Als er pijnklachen zijn, wordt dat meestal veroorzaakt door de bunion of doordat er meer druk ontstaat op andere tenen. Dit zult u vooral merken in smalle of krappe schoenen. Met een röntgenfoto kan de ernst van de standsafwijking worden vastgesteld. Ook wordt er dan gekeken of u artrose (slijtage) heeft aan de middenvoetsbeentjes en/of in de gewrichten van de grote teen. Dit kan van belang zijn bij een operatieve behandeling.

Wat veroorzaakt een hallux valgus?

De meest voorkomende oorzaak van een hallux valgus is het dragen van te krappe/smalle schoenen of schoenen met hoge hakken. Ook een erfelijke bepaling, anatomische factoren, doorgezakte voeten of een eventueel onderliggende neurologische of reumatologische aandoening kunnen een rol spelen. Een hallux valgus komt het meest voor bij vrouwen.

Niet operatieve behandeling
Meestal wordt eerst geprobeerd de hallux valgus te verhelpen zonder operatie. Dit kan door het dragen van ruime schoenen met een zachte zool. Ook kunt u orthopedische zooltjes laten aanmeten; hiervoor heeft u een verwijzing van uw behandelend orthopeed nodig. Als dit niet helpt wordt een operatie overwogen.

Doel van de operatie

Tijdens een operatie worden de positie van het bot en de pezen aangepast zodat de grote teen weer in een normale stand gezet kan worden.

Voorbereidingen

Preoperatieve screening 

Nadat u samen met de orthopeed besloten heeft tot de ingreep, meldt u zich bij de balieassistente van de polikliniek Orthopedie. Hier melden we u aan voor de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder ‘Het plannen van uw operatie’.

U krijgt minimaal drie weken van tevoren een schriftelijke oproep via de post of mail toegestuurd. Als u direct inplanbaar bent, kunnen we u ook op korte termijn oproepen. Dit gebeurt dan telefonisch. Als u een periode verhinderd bent of voorkeur heeft voor een bepaalde dag/periode, kunt u dit bij de assistente van de Orthopedie. 

Voorbereidingen thuis

Het is van belang dat u op de dag van de operatie geen nagellak op uw tenen heeft. Gebruik op de dag van de operatie ook geen zalf, crème of bodylotion op benen en voeten. Na de operatie loopt u een tijd met krukken. Het is verstandig deze enkele dagen voor de operatie in huis te halen. U kunt krukken huren bij een thuiszorgwinkel in uw buurt.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Dagopname in het Diakonessenhuis’ staat aangegeven welke spullen u mee moet nemen naar het ziekenhuis. Dit is een algemene lijst. Neem voor een operatie aan de hallux valgus ook krukken mee. Houd er rekening mee dat u na de operatie een verbandschoen of gips om uw voet heeft. Trek daarom geen broek met nauwe pijpen aan en neem eventueel een makkelijk zittende (platte) schoen of slipper mee.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden bij de opnameplanner Orthopedie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u eventueel meteen een nieuwe operatiedatum inplannen. U vindt het telefoonnummer achter in deze folder.

Opname en operatie

Melden

Op de opnamedag meldt u zich op de afgesproken tijd op de afdeling Dagbehandeling. De operatie kan in Utrecht of Zeist plaatsvinden. Dit staat vermeld in uw oproepbrief.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Op de afdeling Dagbehandeling krijgt u voorafgaand aan de operatie pijnstillers.

Anesthesie

Een hallux valgus vindt plaats onder regionale verdoving (ruggenprik). De medische term voor verdoving is anesthesie. Meer informatie vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’. Uw anesthesie wordt ook uitgebreid besproken tijdens uw POS gesprekken. Als u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de POS poli.

Gang van zaken tijdens de operatie

Om de positie van het bot en de pezen te veranderen, kan de orthopeed gebruikmaken van verschillende technieken. Meestal wordt een combinatie van twee technieken gebruikt. Veel voorkomend is een osteotomie. Bij een osteotomie zaagt de arts het bot in het middenvoetsbeentje door. De twee delen worden in een goede stand gecorrigeerd en met één of meerdere schroeven vastgezet. Een andere techniek is een artrodese. Bij een artrodese wordt het gewricht tussen de middenvoet en het eerste middenvoetsbeentje vastgezet. Dit doet de orthopeed met één of meerdere plaatjes of schroeven.

Na de operatie zult u weinig verschil in de beweeglijkheid van de voet merken. Dit gewricht is van nature al minder beweeglijk. Eventuele schroeven en/of plaatjes kunnen permanent blijven zitten. Mocht u er (soms, vele jaren later) last van krijgen, dan kunnen deze met een kleine ingreep operatief worden verwijderd.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer drie kwartier tot een uur.

Na de operatie

Op de afdeling

Na de operatie wordt u naar de verpleegafdeling gebracht met een verband om uw voet. Uw been wordt omhoog gehouden. Als u veel pijn voelt, kunt een verpleegkundige om pijnstillers vragen.

Op de verpleegafdeling komt de arts of zaalarts bij u langs. En op de afdeling Radiologie maken we ter controle een röntgenfoto. Daarna krijgt u op de Gipskamer een verbandschoen met harde zool of een gips(schoen) aangemeten.

Bij- en nawerkingen

Na de operatie kunt u pijn hebben. Ook kan uw voet opzwellen.

Risico's en mogelijke complicaties

Iedere operatie brengt risico’s met zich mee. Zo bestaat ook bij deze operatie de normale kans op een ontsteking, infectie, trombose en nabloeding.

Ontslag

Naar huis

Normaalgesproken mag u de dag van de operatie weer naar huis. U mag niet zelf naar huis rijden. Regelt u daarom een taxi of iemand die u naar huis brengt.

Controleafspraak

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een controleafspraak mee. Na zes weken zien wij u terug op de Gipskamer en de polikliniek Orthopedie.

Adviezen voor thuis

  • Na ontslag doet u er verstandig aan om uw been twee tot drie dagen zoveel mogelijk hoog te houden om (erge) zwelling te voorkomen.
  • Uw behandelend arts en de fysiotherapeut bespreken met u wanneer, en in welke mate, u de voet mag belasten. Dit verschilt per patiënt en per operatie.
  • U kunt pijnstilling gebruiken. Begin met vier keer per dag twee paracetamol van 500 milligram (mg). Daarnaast mag u, als u toch nog pijn ervaart, ook drie keer per dag Ibuprofen (400 mg) gebruiken. Mocht dit nog altijd onvoldoende zijn, dan kunt u bij de huisarts eventueel zwaardere pijnstilling vragen in de vorm van Diclofenac of Naproxen.
  • Na ongeveer zes weken komt u terug bij uw behandelend orthopeed. Op de afdeling Radiologie wordt een röntgenfoto gemaakt. Als alles goed is, mag u de voet daarna weer gaan belasten en proberen uw gewone schoenen aan te doen. Pijn en zwelling kunnen echter tot drie maanden na de operatie aanhouden. Het is dus aan te raden om met ruime schoenen met eventueel een stevige zool te beginnen.
  • Tot zes weken na de operatie (tot aan de eerste controle) mag u niet autorijden.
  • Na drie maanden komt u eventueel voor een laatste controle op de polikliniek Orthopedie.

Problemen thuis

Neem in geval van problemen thuis (ernstige pijn, bloedingen, ernstige zwelling) contact op met de polikliniek Orthopedie. U vindt het telefoonnumer achterin deze folder.

Schroefjes

Eventuele schroefjes kunnen permanent blijven zitten. Mocht u er (soms vele jaren later) last van krijgen, dan kunnen deze operatief worden verwijderd.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Orthopedie. 

Telefoonnummers

Polikliniek Orthopedie
088 250 6270

Opnameplanner Orthopedie
088 250 6270

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: ORTH4