Behandeling van ijzertekort met Ferinject

Uw specialist heeft u vanwege een ijzertekort een infuus met het medicijn Ferinject voorgeschreven. Voor deze behandeling wordt u een dag of dagdeel opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of op het dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en de gang van zaken in het ziekenhuis.

IJzer en ijzertekort

Het belang van ijzer voor uw lichaam

Rode bloedcellen hebben hun rode  kleur te danken aan het eiwit hemoglobine. De voornaamste functies van hemoglobine zijn:

  • transport van zuurstof van de longen naar het weefsel in het lichaam;
  • transport van koolstofdioxide van het weefsel terug naar de longen.

Net zoals zuurstof is ijzer een noodzakelijke stof in het lichaam. Deze stof zorgt ervoor dat zuurstof zich kan binden aan hemoglobine. Daarnaast is ijzer een essentieel element van myoglobine.  Myoglobine is het zuurstofbindende eiwit dat in grote hoeveelheden voorkomt in de spieren.

IJzer is betrokken bij veel andere functies die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van uw lichaamsfuncties.

Kortom: ijzer is belangrijk voor een goede conditie, bevordert de concentratie en het houdt uw huid, haar en nagels gezond. Ook versterkt het de afweer tegen ziektes.

Zo komt ijzer in uw lichaam

Uw lichaam maakt zelf geen ijzer aan. Daarom moet u dagelijks genoeg ijzer via uw voeding binnen krijgen. Ongeveer 10% van het ijzer dat u via uw voeding binnenkrijgt, komt via de darm in het bloed terecht. Daar bindt het zich aan transferrine. Dit is een stof in uw lichaam die ervoor zorgt dat het ijzer op die plaatsen in het lichaam komt waar het nodig is. Het ijzer dat het lichaam niet direct nodig heeft, wordt in de lever en de milt opgeslagen.

Een ijzertekort

Als u via uw voeding onvoldoende ijzer binnenkrijgt, of als uw lichaam onvoldoende ijzer opneemt, zal het de ijzervoorraad in de lever en milt aanspreken. Als die voorraad op is, ontstaat een ijzertekort en kan bloedarmoede ontstaan.

Behandeling met Ferinject®

Ferinject® is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van bloedarmoede. Het doel van de behandeling is het aanvullen van de ijzervoorraden in het lichaam.

Ferinject® wordt gebruikt als andere ijzerpreparaten niet werken of niet gebruikt kunnen worden. Ferinject® wordt toegediend via een infuus en heeft een bruine kleur. Uw arts bepaalt de juiste dosis, frequentie en duur van uw behandeling.

Voorbereidingen

Voorbereiding thuis

Voor de behandeling met het medicijn Ferinject® hoeft u geen bepaalde voorbereidingen te treffen.

Meenemen naar het ziekenhuis

De behandeling duurt 1 à 2 uur. U kunt desgewenst een boek, tijdschrift of I-pad/ Smartphone meenemen. In het ziekenhuis is Wifi beschikbaar. Als u behandeld wordt op het dagbehandelcentrum Oncologie/ Hematologie dan kunt ook iemand meenemen om tijdens de behandeling bij u te zijn. Denk verder aan uw identiteitsbewijs en afsprakenkaart.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de opname) bij de afdeling waar u wordt verwacht. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Gang van zaken in het ziekenhuis

Melden

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling.

Gang van zaken

U neemt plaats op bed of in een stoel. Een verpleegkundige brengt een infuus in. Via dit infuus krijgt u vervolgens het medicijn toegediend. Na een half uur spoelen wordt het infuus verwijderd.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u op eigen gelegenheid naar huis. Het is toegestaan om na de behandeling met het medicijn Ferinject® auto te rijden. U zult na ongeveer acht dagen het resultaat van de behandeling gaan merken. De klachten die u door het ijzertekort had, zullen verminderen en/of verdwijnen.

Bijwerkingen

Het medicijn Ferinject® kan tijdens het toedienen of als u weer thuis bent bijwerkingen veroorzaken. Hieronder staan bijwerkingen die vaak voorkomen en bijwerkingen die soms of zelden voorkomen.

De volgende klachten komen vaak voor:

  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • misselijkheid
  • buikpijn
  • verstopping
  • diarree
  • uitslag
  • reacties op de plaats waar het infuus in uw arm heeft gezeten (branderig pijnlijk gevoel, roodheid, zwelling en een blauwe plek).

Soms kunt u last hebben van de volgende bijwerkingen: Kriebel, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), lage bloeddruk, roodheid, smaakstoornissen, verstoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden, winderigheid, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes, spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, koorts, vermoeidheid, pijn in de borstkast, stijfheid, ongemak, vochtophoping, overgevoeligheid en ernstige allergische reacties.

Zelden kan kortademigheid als bijwerking ontstaan.

De klachten gaan doorgaans vanzelf over. Als u het niet vertrouwt of als u zich zorgen maakt, meld dit dan bij de verpleegkundige van de afdeling.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de afdeling waar u behandeld wordt.

Telefoonnummers

Dagbehandeling Utrecht
 088 250 6628

Dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie
 088 250 6562

Dagbehandeling Zeist (A3/B3)
088 250 9510

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 16 juli 2018

Code: ONC08