Behandeling met rituximab

In overleg met uw reumatoloog gaat u starten met het medicijn rituximab. Van dit medicijn zijn verschillende merken op de markt, met verschillende namen. In ons ziekenhuis gebruiken we MabThera. U krijgt dit medicijn via een infuus toegediend op de afdeling Dagbehandeling locatie Utrecht.

De behandeling

Voor dit middel wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling locatie Utrecht. U kunt zelf uw opnames inplannen met de Dagbehandeling via 088 250 6628.

Melden

U meldt zich op de afgesproken tijdstip bij de afdeling Dagbehandeling.

Duur van de opname

De opname duurt 4,5 tot 7 uur.

Meenemen naar het ziekenhuis

  • uw identiteitsbewijs

Gezien de duur van de opname eventueel:

  • iets te eten/drinken
  • iets te lezen, kijken of luisteren. Er is gratis wifi op de kamers.

Verhinderd

Als u op de dag van de behandeling verhinderd bent, geef dit dan uiterlijk vóór 8.30 uur door aan de polikliniek Reumatologie of aan de afdeling Dagbehandeling.

Informatie over de werking en bijwerkingen

Voor informatie over de werking en mogelijke bijwerkingen gebruiken wij de folder van Reuma Nederland. U vindt de folder via deze link.

Vragen

Met vragen over dit medicijn en uw behandeling kunt u terecht bij de polikliniek Reumatologie. Dat kan online via de app BeterDichtbij. U kunt tussen 8.00 en 16.30 uur ook bellen met de polikliniek. 

Telefoonnummers

Polikliniek Reumatologie
088 250 6743

Afdeling Dagbehandeling
088 250 6628

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 februari 2024

Code: RE35