Behandeling van een sleutelbeenbreuk bij kinderen

Uw kind heeft een gebroken sleutelbeen (clavicula). De behandeling is het dragen van een sling. Dit is een soort mitella. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en instructies voor thuis.

Samenvatting

 • Uw kind heeft een gebroken sleutelbeen.
 • Deze breuk herstelt doorgaans zonder klachten.
 • We maken geen standaard poliklinische controleafspraak, deze is over het algemeen niet nodig.
 • U mag de sling verwijderen zodra de pijn dit toelaat, dat kan meestal na 1 tot 2 weken. ’s Nachts hoeft de sling niet om. Gebruik de sling niet langer dan 4 weken.
 • Het is belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met het bewegen van de schouder en arm om stijfheid van de schouder te voorkomen. Gebruik de schouder en arm op geleide van de pijnklachten.
 • Een instructievideo voor het opnieuw aanbrengen van de sling vindt u in de Virtual Fracture Care app.
 • Als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur contact opnemen via de breuklijn: 088 250 7126.

De behandeling

Een gebroken sleutelbeen komt vaak voor bij kinderen. De behandeling bestaat uit een sling. Bij kleine kinderen lukt het meestal niet hen een sling te laten dragen. Dat is niet erg. Een sleutelbeenfractuur herstelt in principe altijd volledig.

0-4 weken

 • Draag de sling en verwijder deze zodra de pijn dit toelaat.
 • Start zo snel mogelijk met bewegen van schouder en arm om stijfheid van de schouder te voorkomen. Doe dit op geleide van pijn.

4-6 weken

 • Beweeg de schouder op geleide van pijn.

Na 6 weken

 • Uw kind kan weer geleidelijk starten met sporten en gymmen.

Instructies

Voor een goede genezing zijn de volgende instructies belangrijk:

 • De sling houdt de arm een aantal dagen tot weken in een prettige positie.
 • U mag de sling verwijderen zodra de pijn dat toelaat. ’s Nachts hoeft de sling niet om. Gebruik de sling maximaal 4 weken.
 • Om te voorkomen dat de schouder stijf wordt, is het belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk begint met bewegen van de schouder en arm. Gebruik de schouder en arm uitsluitend op geleide van pijnklachten. Dat wil zeggen dat uw kind de schouder en arm mag bewegen zolang hij de pijn kan verdragen.
 • Activiteiten, zoals sport en gymmen, mag na 6 weken als de pijn dit toelaat. U kunt hiermee ook langer wachten.
 • Heeft uw kind pijn? Bij pijn kunt u uw kind paracetamol geven. Wacht niet met paracetamol geven totdat uw kind te veel pijn heeft. Geef het altijd verspreid over de dag.

Herstel

 • Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. De breuk geneest meestal binnen enkele weken volledig.
 • Nadat de breuk is hersteld, kan het voorkomen dat er een bobbel te zien is bij het sleutelbeen. Dit belemmert de functie niet.
 • Neemt de pijn erg toe, of wordt deze niet geleidelijk minder? Neem dan contact met ons op via de breuklijn. Als een controle dan toch nodig is, maken we een afspraak. 
 • Fysiotherapie is meestal niet nodig. Als u na 6 weken niet tevreden bent over de functie van de schouder van uw kind, dan kunt u via de huisarts een verwijzing voor de fysiotherapeut vragen. Een verwijzing is niet verplicht. 

Vervangen sling

Als u de sling wilt vervangen of opnieuw om wilt doen kunt u in de Virtual Fracture Care App onder 'Schouder en bovenarm> Sleutelbeenbreuk kinderen' zien hoe dat moet.

Oefeningen

Het is belangrijk dat uw kind de arm beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de arm, oefent uw kind ook. Specifieke oefeningen zijn niet nodig.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur via de breuklijn: 088 250 7126.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 3 juni 2022

Code: GIPS19