Behandeling van een spaakverwonding

De voet van u of uw kind is tussen de spaken van een fiets of rijwiel gekomen. Dit heet een spaakverwonding. We zien op de röntgenfoto geen breuk. Ook is er geen grote en/of diepe wond. We behandelen de spaakverwonding onder andere met drukverband. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en instructies voor thuis.

Samenvatting

 • Uw kind heeft een spaakverwonding aan de voet.
 • Op de röntgenfoto is geen breuk gezien, de wond is oppervlakkig.
 • We maken geen standaard poliklinische controleafspraak, deze is over het algemeen niet nodig.
 • Na 3 dagen mag u het drukverband en de wondbedekking verwijderen.
 • Maak de wond daarna elke dag met de douche schoon tot deze dicht is.
 • Een instructievideo voor het opnieuw aanbrengen van het drukverband vindt u in de Virtual Fracture Care app.
 • Als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur contact opnemen via de breuklijn: 088 250 7126.

De behandeling

Een spaakverwonding komt in Nederland vaak voor. We behandelen u of uw kind met een wondbedekking en drukverband.

0-3 dagen

 • Laat de wondbedekking op de wond zitten.
 • Als het drukverband los zit, vervang dit dan door de tubigrip.
 • Beweeg de voet op geleide van de pijn.

Na 3 dagen

 • Verzorg de wond volgens onderstaande instructies.
 • Beweeg de voet op geleide van pijn zonder drukverband/tubigrip

Instructies

Volg de volgende instructies voor een zo goed mogelijke genezing.

 • Na 3 dagen mag u het drukverband en wondbedekking verwijderen.
 • U of uw kind mag weer lopen zodra de pijn dat toelaat.
 • Als het drukverband los gaat zitten door het lopen, kunt u deze vervangen voor een tubigrip. De tubigrip is een soort kous. Deze krijgt u in principe mee op de Spoedeisende Hulp. U kunt anders een tubigrip kopen bij de drogisterij. Als uw kind gaat slapen, moet u de tubigrip afdoen.
 • In de nacht kunt u eventueel een kussen onder de voet leggen, zodat de zwelling verder afneemt.
 • Heeft uw kind pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol geven totdat uw kind te veel pijn heeft. Neem het altijd verspreid over de dag in.

Instructies wondbehandeling na 3 dagen

 • Maak de wond elke dag met de douche schoon. Doe dit tot de wond dicht is. Plak zo nodig een nieuwe normale pleister op de wond.
 • Is de wond rood en wordt dit erger? Neem dan contact op met de breuklijn

Herstel

 • Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. De wond en enkel genezen meestal binnen enkele weken volledig.
 • Wordt de pijn erger of wordt de pijn de komende 2 weken niet minder? Neem dan contact met ons op via de breuklijn. Als een controle dan toch nodig is, maken we natuurlijk een afspraak.

Drukverband opnieuw omdoen

Als u het drukverband heeft afgedaan, bijvoorbeeld om te douchen, en u wilt het opnieuw omdoen, zie dan de Virtual Fracture Care App onder 'Onderbeen en enkel > Spaakverwonding' voor instructies. U kunt het benodigde materiaal opnieuw gebruiken of kopen bij de drogist.

Oefeningen

Het is belangrijk dat uw kind de voet en enkel beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de voet/ enkel, oefent uw kind ook. Specifieke oefeningen zijn niet nodig.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur via de breuklijn: 088 250 7126.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 3 juni 2022

Code: GIPS17